Statsbidrag för digitalisering av nationella prov 2023

Statsbidraget riktar sig till de utvalda skolor som ingår i försöksverksamheten för införandet av digitala nationella prov.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023

Perioden för begäran om utbetalning ut öppnar den 15 mars och stänger den 17 april 2023.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslutet om bidragsram sätter ett tak för hur mycket ni kan begära ut. I begäran om utbetalning ska ni ange hur mycket bidrag som ni faktiskt vill begära ut.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

Redovisningen av bidraget görs under perioden 15 november–15 december 2023.

Så kan du förbereda dig

Samla in uppgifter om vilka kostnader statsbidraget har använts till.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidraget riktar sig till kommunala och fristående huvudmän som ingår i försöksverksamheten för digitala nationella prov. Försöksverksamheterna kommer att publiceras när de är beslutade.

Vad ska statsbidraget användas till?

Försöksverksamheten syftar både till att pröva de olika delarna i den tekniska lösningen för digitala nationella prov och till att undersöka skolors beredskap att genomföra proven digitalt.

Statsbidraget kan användas till kostnader för

  • vikarier eller för att utbilda lärare och it-personal i den teknik som används
  • registervård
  • it-person som kan vara tillgänglig
  • att anlita personal i syfte att höja den digitala kompetensen
  • att finansiera en person som leder arbetet och organiserar försöksverksamheten på skolan.

Statsbidraget för bidragsomgången 2023 ska användas för kostnader under 2023.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att kunna söka statsbidrag så behöver skolorna vara utsedda av Skolverket till att vara försöksverksamhet för digitaliseringen av nationella prov.

Villkor som styr statsbidraget

Statsbidraget styrs av förordning (2017:1106) om en försöksverksamhet med datorbaserade nationella prov, extern bedömning och medbedömning, riksdagens webbplats Länk till annan webbplats..

Hur stort är statsbidraget?

Skolverket har 14 000 000 kronor att fördela för år 2023.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

  • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
  • värna om våra skattemedel
  • få kunskap om hur statsbidragen används
  • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.nationellaprov@skolverket.se.

Senast uppdaterad 22 maj 2024.