Frågor och svar

Vart kan vi vända oss för att få hjälp och stöd i utvecklingen av lärlingsutbildningen?

Ni kan höra av er till Lärlingscentrum. Lärlingscentrum är till för att få fler lärlingar på gymnasial nivå och att höja kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet. Hit går det bra att vända sig i frågor om utbildningens utformning och hur den kan vidareutvecklas. Lärlingscentrum anordnar även konferenser inom området.

Läs mer om och kontakta Lärlingscentrum