Statsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning på forskarnivå 2024

Det här statsbidraget går till utvalda lärosäten för att de ska ge utbildningsbidrag till studenter som läser kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå.

Utbildningsbidragen avser studenter på utbildningar enligt förordning (2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå.

Lärosätena som kan tilldelas det här statsbidraget är

  • Umeå universitet
  • Karlstads universitet
  • Stockholms universitet
  • Kungliga tekniska högskolan.

Viktiga datum och beslut

Statsbidraget lämnas för ett bidragsår i taget och betalas ut efter begäran två gånger per bidragsår.

Begäran om utbetalning 1

Begäran om utbetalning av vårens bidrag är öppen i e-tjänsten för statsbidrag 1–15 februari 2024.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

Begäran om utbetalning 2

Begäran om utbetalning av höstens bidrag är öppen i e-tjänsten för statsbidrag 1–16 september 2024.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

Redovisningen av hur ni har använt bidraget för år 2024 är öppen i e-tjänsten 1–15 januari 2025.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

Vem kan söka statsbidraget?

Det går inte att ansöka om detta statsbidrag. Det kan enbart begäras ut av Umeå universitet som är statsbidragets administrativt samordnande lärosäte.

Hur stort är statsbidraget?

Uppdrag och finansiella villkor för statsbidraget anges i Skolverkets regleringsbrev för aktuellt bidragsår. När regleringsbrevet för 2024 har kommit kommer vi att uppdatera den här sidan.

Outnyttjat bidrag ska återbetalas

Om inte hela bidraget har använts ska det som återstår betalas tillbaka till Skolverket senast den 3 februari 2025.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

  • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
  • värna om våra skattemedel
  • få kunskap om hur statsbidragen används
  • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Vid frågor kan du mejla statsbidrag.forskar-kpu@skolverket.se.

Senast uppdaterad 20 maj 2024.