Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2023

Statsbidraget ska gå till insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023

Bidragsramen visar vilka huvudmän som kan ta del av statsbidraget och hur stort belopp de kan begära ut.

Bidragsramar för Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2023 Pdf, 493 kB.

Vi återkommer med information om bidragsram 2 efter besked från regeringen.

Ni kommer att få begära ut er bidragsram i e-tjänsten för statsbidrag.

Utbetalning 1

I samband med beslutet kommer vi att betala ut 50 procent av det belopp som vi beviljar för 2023.

Utbetalning 2

Vi planerar att betala ut resterande 50 procent av det belopp som vi beviljar för 2023 under september 2023.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vi återkommer med information om bidragsram 2 efter besked från regeringen.

Ni kommer att få redovisa hur ni har använt det bidrag som ni har blivit beviljade i e‑tjänsten för statsbidrag.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Skolverket får endast fördela statsbidrag till kommuner, men kommunerna kan använda bidraget för insatser både inom kommunala och fristående förskolor. Fristående förskolehuvudmän eller förskolor kan inte söka bidraget.

Vad ska statsbidraget användas till?

Utifrån bidragsram 1 får statsbidraget användas till

 • att sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan
 • att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan
 • kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan.

Vi återkommer med information om bidragsram 2 efter besked från regeringen.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Ni ska använda statsbidrag för insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan enligt gällande förordning som genomförs under perioden 1 januari–31 december 2023.

Statsbidraget styrs av

Förordning (2021:848) om statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan Länk till annan webbplats.

Hur stort är statsbidraget?

Det sammanlagda anslaget för statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan för år 2023 är 2 825 000 000 kronor enligt beställningsbemyndigande för 2023 i regleringsbrevet för budgetåret 2022. Av samma beställningsbemyndigande får 800 000 000 kronor användas först efter beslut av regeringen. Skolverket beslutar därför först om ramar (ram 1) om maximalt 2 025 000 000 kronor. Skolverket återkommer med information om ramar (ram 2) om 800 000 000 kronor.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.kvalitetshojande@skolverket.se.

Senast uppdaterad 15 november 2022.

Frågor och svar

Statsbidraget ska gå till insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan.

Enligt statsbidragets förordning (2021:848) får Skolverket endast fördela statsbidraget till kommuner. Fristående förskolehuvudmän eller förskolor kan därför inte söka bidraget.

Bidragsomgången pågår 1 januari–31 december 2023.

Skolverket kommer att betala ut pengarna efter beslut om begäran om utbetalning (rekvisition) för bidragsram 1 och 2. Bidragsram 1 kommer att betalas ut vid två tillfällen. Vi återkommer med information om bidragsram 2 och utbetalning.

Bidragsram 1

I samband med beslut om bidragsram 1 betalar vi ut 50 procent av det belopp som ni beviljas.

Utbetalning 1

Vi planerar att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljar för bidragsram 1 under april 2023.

Utbetalning 2

Vi planerar att betala ut resterande 50 procent av det belopp vi beviljar för bidragsram 1 under september 2023.

Kostnader för de insatser ni vill använda bidraget till ska ha infallit under bidragsperioden 1 januari–31 december 2023.

Skolverket får endast fördela statsbidrag till kommuner, men kommunerna kan använda bidraget för insatser både inom kommunala och fristående förskolor. Fristående förskolehuvudmän eller förskolor kan inte söka bidraget.

Utifrån Bidragsram 1 får statsbidraget användas till

 • att sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan
 • att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan
 • kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan.

Vi återkommer med information om bidragsram 2 efter besked från regeringen.

 • För barn som är 1–3 år är riktmärket för barngruppers storlek 6–12 barn.
 • För barn som är 4–5 år är riktmärket för barngruppers storlek 9–15 barn.

Begäran om utbetalning för bidragsram 1 kommer att vara öppen i e-tjänsten för statsbidrag 15 januari–15 februari 2023.

Ni anger hur stort belopp av det totala beloppet som ni begär ut och som ni planerar att använda för vardera av de tre punkterna i 3 § förordningen. Ni kommer inte att kunna begära ut ett högre belopp än kommunens bidragsram. Ni kan använda bidraget till alla tre punkterna, men ni kan också välja att endast använda bidraget till en eller två av punkterna:

 • att sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan
 • att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan
 • kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan.

Vi återkommer med information gällande bidragsram 2 efter besked från regeringen.

Redovisningen för bidragsåret 2023 kommer att vara öppen i e‑tjänsten för statsbidrag 1 mars–1 april 2024. Ni redovisar bidraget utifrån bidragsram 1 och 2 vid samma tillfälle i e‑tjänsten för statsbidrag.

Redovisning bidragsram 1

Ni kommer att få ange hur stort belopp av bidraget ni använt under bidragsåret för vardera av de tre punkterna i 3 § förordningen, alltså

 • att sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan
 • att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan.
 • kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan.

Det är tillåtet att omfördela bidraget mellan de tre punkterna under bidragsåret.

Redovisning bidragsram 2

Vi återkommer med information gällande bidragsram 2.