Statsbidrag för maxtaxa 2023

Statsbidraget ska gå till kommuner som kompensation för att de har maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023

Vi har beslutat om bidragsramar för statsbidrag för maxtaxa 2023 för samtliga kommuner. Beloppen för respektive kommun står i nedanstående fil.

Beslutsbilaga för statsbidrag för maxtaxa 2023 Pdf, 131 kB.

Vi kommer att betala ut 50 procent av beloppet.

Vi kommer att betala ut 50 procent av beloppet .

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidraget går inte att söka. Det betalas ut automatiskt till kommuner som tillämpar maxtaxa.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas som kompensation för maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Hur stort är statsbidraget?

Bidragets storlek bestäms av så kallade bidragsramar, som anger hur mycket pengar varje kommun kan få.

 • I oktober ger Statistiska centralbyrån (SCB) besked om de preliminära bidragsramarna för varje kommun det kommande året.
 • I december räknar SCB fram de slutgiltiga bidragsramarna.
 • I december beslutar regeringen om kommande års anslag.
 • I januari fastställer Skolverket bidragsramarna och informerar kommunerna. De fastställda bidragsramarna kan skilja sig från dem SCB räknat fram, se Avvikelser från bidragsramarna nedan.

De bidragsramar som Skolverket fastställer kan vara annorlunda jämfört med de bidragsramar som SCB har räknat fram. Skolverket kan till exempel avstå från att betala ut hela eller delar av statsbidragen. Det kan vi exempelvis göra om en kommun bryter mot villkoren för maxtaxan.

Avgiftsnivåer för maxtaxa år 2023

Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar, desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst. Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år.

Avgift per månad i förskolan

I förskolan är avgiften per månad, angiven i procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad, högst:

 • 3 procent för det första barnet
 • 2 procent för det andra barnet
 • 1 procent för det tredje barnet.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Avgift per månad i fritidshemmet

I fritidshemmet är avgiften per månad, angiven i procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad, högst:

 • 2 procent för det första barnet
 • 1 procent för det andra barnet
 • 1 procent för det tredje barnet.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Skolverket beräknar inkomsttaket och högsta avgiften för varje år

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Detta gör Skolverket senast den 1 december inför kommande bidragsår.

Inkomsttaket per månad för år 2023 är 54 830 kronor.

Förskola

År 2023 ser avgiftstaket och högst antal kronor för barn i förskolan ut så här:

 1. För det första barnet är avgiftstaket 3 procent men högst 1 645 kronor.
 2. För det andra barnet är avgiftstaket 2 procent men högst 1 097 kronor.
 3. För det tredje barnet är avgiftstaket 1 procent men högst 548 kronor.

Fritidshem

År 2023 ser avgiftstaket och högst antal kronor för barn i fritidshemmet ut så här:

 1. För det första barnet är avgiftstaket 2 procent men högst 1 097 kronor.
 2. För det andra barnet är avgiftstaket 1 procent men högst 548 kronor.
 3. För det tredje barnet är avgiftstaket 1 procent men högst 548 kronor.

Om du vill veta mer om avgifter i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och öppen fritidsverksamhet kan du läsa på sidan Avgifter.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.maxtaxa@skolverket.se.

Senast uppdaterad 22 maj 2024.