Statsbidrag för maxtaxa 2024

Statsbidraget ska gå till kommuner som kompensation för att de har maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024

Beslut om bidragsramar

Vi har fastställt bidragsramarna för statsbidraget för maxtaxa 2024 för alla kommuner.

Beslut om bidragsramar för statsbidraget för maxtaxa 2024 Pdf, 96 kB.

Vi kommer att betala ut 50 procent av beloppet.

Vi kommer att betala ut 50 procent av beloppet.

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidraget går inte att söka. Det betalas ut automatiskt till kommuner som tillämpar maxtaxa.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas som kompensation för maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Hur stort är statsbidraget?

Bidragets storlek bestäms av så kallade bidragsramar, som anger hur mycket pengar varje kommun kan få.

 • I oktober ger Statistiska centralbyrån (SCB) besked om de preliminära bidragsramarna för varje kommun det kommande året.
 • I december räknar SCB fram de slutgiltiga bidragsramarna.
 • I december beslutar regeringen om kommande års anslag.
 • I januari fastställer Skolverket bidragsramarna och informerar kommunerna. De fastställda bidragsramarna kan skilja sig från dem SCB räknat fram, se Avvikelser från bidragsramarna nedan.

De bidragsramar som Skolverket fastställer kan vara annorlunda jämfört med de bidragsramar som SCB har räknat fram. Skolverket kan till exempel avstå från att betala ut hela eller delar av statsbidragen. Det kan vi exempelvis göra om en kommun bryter mot villkoren för maxtaxan.

Avgiftsnivåer för maxtaxa år 2024

Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst. Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år.

Avgift per månad i förskolan

I förskolan är avgiften per månad, angiven i procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad, högst:

 • 3 procent för det första barnet
 • 2 procent för det andra barnet
 • 1 procent för det tredje barnet.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Avgift per månad i fritidshemmet

I fritidshemmet är avgiften per månad, angiven i procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad, högst:

 • 2 procent för det första barnet
 • 1 procent för det andra barnet
 • 1 procent för det tredje barnet.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Inkomsttaket och högsta avgiften för 2024

Vi beräknar inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskolan och motsvarande för fritidshemmet för varje år. Inkomsttaket per månad för 2024 är 56 250 kronor.

Förskola

År 2024 ser avgiftstaket och den högsta avgiften för barn i förskolan ut så här:

 • För det första barnet är avgiftstaket 3 procent, men högst 1 688 kronor.
 • För det andra barnet är avgiftstaket 2 procent, men högst 1 125 kronor.
 • För det tredje barnet är avgiftstaket 1 procent, men högst 563 kronor.

Fritidshem

År 2024 ser avgiftstaket och den högsta avgiften för barn i fritidshemmet ut så här:

 • För det första barnet är avgiftstaket 2 procent, men högst 1 125 kronor.
 • För det andra barnet är avgiftstaket 1 procent, men högst 563.
 • För det tredje barnet är avgiftstaket 1 procent, men högst 563.

Om du vill veta mer om avgifter i förskolan, pedagogisk omsorg, fritidshemmet och öppen fritidsverksamhet kan du läsa på sidan Avgifter.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.maxtaxa@skolverket.se.

Senast uppdaterad 24 januari 2024.