Statsbidrag för omsorg på kvällar, nätter och helger 2023

Statsbidraget är till för att kommuner ska kunna erbjuda mer barnomsorg under kvällar, nätter och helger.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023

Så kan du förbereda dig

  • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
  • Ta fram uppgifter om hur många platser kommunen planerar och budgeterar för.
  • Se gärna över vilka siffror ni redovisat tidigare år. Det kan ge en viss vägledning ihop med en uppskattning av framtida behov.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Begäran om utbetalning för omgång 1 omfattar tiden 1 januari–30 juni.

Så kan du förbereda dig

  • Ni ska för varje månad ange hur många barn som erbjudits plats i minst 30 timmar per månad.
  • I er begäran om utbetalning ska ni samtidigt redovisa vilka kostnader kommunen haft för verksamheten 1 januari–30 juni.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Begäran om utbetalning omgång 2 omfattar tiden 1 juli–31 december.

Så kan du förbereda dig

  • Ni ska för varje månad ange hur många barn som erbjudits plats i minst 30 timmar per månad.
  • I er begäran om utbetalning ska ni samtidigt redovisa vilka kostnader kommunen haft för verksamheten 1 juli–31 december.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för verksamhet som kommunen själv bedriver eller till en verksamhet som bedrivs på entreprenad. Oavsett är det kommunen som är ansvarig huvudman.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska gå till kostnader för att barn som behöver det ska kunna få omsorg under kvällar, nätter och helger. Alla kommuner ska sträva efter att erbjuda barnomsorg när förskolor och fritidshem inte har öppet. Bidraget kan användas till både befintlig verksamhet och för ny verksamhet som bedrivs under kvällar, nätter och helger.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få bidraget måste kommunen erbjuda plats i minst 30 timmar per barn och månad. Det faktiska behovet för varje barn kan dock vara högre eller lägre. Omsorgen omfattar barn från och med ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Villkor för statsbidraget

Statsbidraget styrs av:

Hur stort är statsbidraget?

Skolverket fördelar bidraget enligt principen att de kommuner som ansökt får dela på de medel som finns.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.omsorg@skolverket.se.

Senast uppdaterad 04 november 2022.

Frågor och svar

Antal erbjudna platser är det antal platser om minst 30 timmar som kommunen har erbjudit varje månad. Barnen måste inte delta i verksamheten i minst 30 timmar, utan vi utgår från det antal platser som kommunen erbjuder.