Statsbidrag för omsorg på kvällar, nätter och helger 2023

Statsbidraget är till för att kommuner ska kunna erbjuda mer barnomsorg under kvällar, nätter och helger.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023

Beslut i begäran om utbetalning 1

Vi har beviljat bidrag till 173 huvudmän om totalt 36 905 512 kronor. Begäran om bidrag för omgång 1 omfattar tiden 1 januari–30 juni.

Beviljade belopp, kommunala huvudmän, utbetalning 1, omsorg på kvällar, nätter och helger 2023 Pdf, 609 kB.

Begäran om utbetalning för omgång 1 var öppen under perioden 15 april–15 maj 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Beslut i begäran om utbetalning 2

Vi har beviljat bidrag till 165 huvudmän om totalt 34 964 489 kronor. Begäran om bidrag för omgång 2 omfattar tiden 1 juli–31 december.

Beviljade belopp för kommunala huvudmän, utbetalning 2, omsorg på kvällar, nätter och helger 2023 Pdf, 607 kB.

Begäran om utbetalning för omgång 2 var öppen under perioden 1 oktober–1 november 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för verksamhet som kommunen själv bedriver eller till en verksamhet som bedrivs på entreprenad. Oavsett är det kommunen som är ansvarig huvudman.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska gå till kostnader för att barn som behöver det ska kunna få omsorg under kvällar, nätter och helger. Alla kommuner ska sträva efter att erbjuda barnomsorg när förskolor och fritidshem inte har öppet. Bidraget kan användas till både befintlig verksamhet och för ny verksamhet som bedrivs under kvällar, nätter och helger.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få bidraget måste kommunen erbjuda plats i minst 30 timmar per barn och månad. Det faktiska behovet för varje barn kan dock vara högre eller lägre. Omsorgen omfattar barn från och med ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Villkor för statsbidraget

Hur stort är statsbidraget?

Skolverket fördelar bidraget enligt principen att de kommuner som ansökt får dela på de medel som finns.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

  • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
  • värna om våra skattemedel
  • få kunskap om hur statsbidragen används
  • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.omsorg@skolverket.se.

Senast uppdaterad 18 mars 2024.

Frågor och svar

Antal erbjudna platser är det antal platser om minst 30 timmar som kommunen har erbjudit varje månad. Barnen måste inte delta i verksamheten i minst 30 timmar, utan vi utgår från det antal platser som kommunen erbjuder.