Frågor och svar

Kan vi använda det här statsbidraget till de vi har anställt med lågstadiesatsningen?

Ja, ni kan använda statsbidraget för stärkt kunskapsutveckling till kostnader som tidigare har finansierats av andra statsbidrag inom förskoleklassen och grundskolan, så länge som villkoren enligt förordningen (2018:49) följs. Ni kommer att behöva redogöra för insatsen vid ansökan. Ni får dock inte använda bidraget till att ersätta kostnader som ni själva har finansierat.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?