Hitta program, ämnesplaner och kurser i gymnasieskolan

Skriv in namnet på ämnet (till exempel svenska), kursen eller inriktningen och klicka på sök. Om du klickar på sök med tom sökruta listas alla ämnen.

Fritextsök eller sök per bokstav
Sökområde


 


Sökområde i alfabetisk sortering

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Å
Ä
Ö

Sökresultat

Urval: visar alla kurser

Kurser i ämnet Administration
Administration
KursKurskod
Administration – specialiseringADMADM00S
Administration 1ADMADM01
Administration 2ADMADM02
PersonaladministrationADMPER0
Receptions- och konferensserviceADMREC0
Kurser i ämnet Affärskommunikation
Affärskommunikation
KursKurskod
AffärskommunikationAFFAFÄ00S
Kurser i ämnet Aktiviteter och värdskap
Aktiviteter och värdskap
KursKurskod
Aktiviteter och upplevelserAKTAKT0
BesöksnäringenAKTBEO0
Guide och reseledareAKTGUI0
TuristbyråserviceAKTTUR0
Värdskap på resmåletAKTVAR0
Kurser i ämnet Anatomi och fysiologi
Anatomi och fysiologi
KursKurskod
Anatomi och fysiologi 1ANOANA01
Anatomi och fysiologi 2ANOANA02
Kurser i ämnet Animation
Animation
KursKurskod
Animation – specialiseringANIANI00S
Animation 1ANIANI01
Animation 2ANIANI02
Kurser i ämnet Anläggning
Anläggning
KursKurskod
Anläggning – gröna ytorANLANL0
Anläggning – ledningsbyggnadANLANÄ0
Anläggning – stensättningANLANG0
Anläggning – vägbyggnadANLANN0
Anläggning 1ANLANL01
Anläggning 2ANLANL02
AnläggningsprocessenANLANS0
Kurser i ämnet Anläggningsförare
Anläggningsförare
KursKurskod
Anläggningsförare – processANAANL0
Anläggningsförare 1ANAANA01
Anläggningsförare 2ANAANA02
Anläggningsförare 3ANAANA03
Anläggningsförare 4ANAANA04
Kurser i ämnet Arkitektur
Arkitektur
KursKurskod
Arkitektur – husARKARK0
Arkitektur – rumARKARI0
Kurser i ämnet ATV- och motorcykelteknik
ATV- och motorcykelteknik
KursKurskod
ATV och motorcykelATOATV0
Kurser i ämnet Automatiserade system
Automatiserade system
KursKurskod
Allmän automationsteknikAUOALL0
Avhjälpande och förebyggande underhållAUOAVH0
Kurser i ämnet Bageri- och konditorikunskap
Bageri- och konditorikunskap
KursKurskod
Bageri – specialiseringBAGBAG00S
Bageri 1BAGBAG01
Bageri 2BAGBAG02
Bageri 3BAGBAG03
Bageri 4BAGBAG04
Choklad och konfektyrBAGCHO0
Konditori – specialiseringBAGKON00S
Konditori 1BAGKON01
Konditori 2BAGKON02
Konditori 3BAGKON03
Konditori 4BAGKON04
Kurser i ämnet Banskötsel för hästsport
Banskötsel för hästsport
KursKurskod
Banskötsel för hästsportBANBAN0
Kurser i ämnet Barn- och ungdomsvård
Barn- och ungdomsvård
KursKurskod
Barn- och ungdomshälsaBAOBAR0
Barn- och ungdomssjukvårdBAOBAN0
Kurser i ämnet Beläggning
Beläggning
KursKurskod
BeläggningBELBEL0
BeläggningsarbetenBELBEÄ0
BeläggningsmaskinerBELBEG0
Kurser i ämnet Berghantering
Berghantering
KursKurskod
BergarbetenBERBER0
BergborrningBERBEB0
BergmaskinerBERBEM0
BergsprängningBERBEP0
Kurser i ämnet Betong
Betong
KursKurskod
Betong 1 – lågform och platta på markBETBET01
Betong 2 – väggar och pelareBETBET02
Betong 3 – bärlagBETBET03
Betong 4 – golvBETBET04
Kurser i ämnet Bild
Bild
KursKurskod
BildBILBIL0
Bild och form – specialiseringBILBIL00S
Bild och form 1a1BILBIL01a1
Bild och form 1a2BILBIL01a2
Bild och form 1bBILBIL01b
FormBILFOM0
Kurser i ämnet Bildteori
Bildteori
KursKurskod
BildteoriBIDBIT0
Kurser i ämnet Biodling
Biodling
KursKurskod
BiodlingBINBIO0
Kurser i ämnet Biologi
Biologi
KursKurskod
Biologi 1BIOBIO01
Biologi 2BIOBIO02
BioteknikBIOBIT0
Kurser i ämnet Biologi – naturbruk
Biologi – naturbruk
KursKurskod
BevarandebiologiBIGBEA0
Biologi – naturbruk – specialiseringBIGBIG00S
Djurens biologiBIGDJE0
Marken och växternas biologiBIGMAN0
Kurser i ämnet Biologi i vattenmiljöer
Biologi i vattenmiljöer
KursKurskod
Biologi i vattenmiljöer 1BIIVAT01
Biologi i vattenmiljöer 2BIIVAT02
Biologi i vattenmiljöer 3BIIVAT03
Kurser i ämnet Brand, bevakning och säkerhet
Brand, bevakning och säkerhet
KursKurskod
Akut omhändertagandeBEVAKU0
Bevakning och säkerhetBEVBEV0
Brand och räddningBEVBRA0
VardagsolyckorBEVVAR0
Kurser i ämnet Bussteknik
Bussteknik
KursKurskod
BussteknikBUSBUS0
Kurser i ämnet Bygg och anläggning
Bygg och anläggning
KursKurskod
Bygg och anläggning 1BYGBYG01
Bygg och anläggning 2BYGBYG02
Kurser i ämnet Byggproduktionsledning
Byggproduktionsledning
KursKurskod
ByggstyrningBYPBYG0
Planering före byggstartBYPPLA0
Rit- och mätningsteknikBYPRIT0
Kurser i ämnet Båtkunskap
Båtkunskap
KursKurskod
Kustnavigation och säkerhetBATKUS0
SkärgårdsnavigationBATSKA0
Kurser i ämnet Cad
Cad
KursKurskod
Cad – specialiseringCADCAD00S
Cad 1CADCAD01
Cad 2CADCAD02
Cad 3CADCAD03
Kurser i ämnet Charkuterikunskap
Charkuterikunskap
KursKurskod
Charkuteri – specialiseringCHACHA00S
Charkuteri 1CHACHA01
Charkuteri 2CHACHA02
Charkuteri 3CHACHA03
Charkuteri 4CHACHA04
Kurser i ämnet Cirkus
Cirkus
KursKurskod
AkrobatikCIRAKR00S
Cirkus 1CIRCIR01S
Cirkus 2CIRCIR02S
Kurser i ämnet Dansgestaltning
Dansgestaltning
KursKurskod
Dansgestaltning 1DANDAN01
Dansgestaltning 2DANDAN02
DansimprovisationDANDAS0
Dansimprovisation och kompositionDANDAI0
KoreografiDANKOO0
RepertoarDANREE0
Kurser i ämnet Dansgestaltning för yrkesdansare
Dansgestaltning för yrkesdansare
KursKurskod
Dansimprovisation och komposition för yrkesdansare – profil klassisk balettDAGDAS3
Dansimprovisation och komposition för yrkesdansare – profil modern nutida dansDAGDAN3
Pas de deux/partneringDAGPAS3
Repertoar för yrkesdansareDAGREP3
Scenisk verksamhet för yrkesdansareDAGSCE3
Kurser i ämnet Dansorientering
Dansorientering
KursKurskod
DansorienteringDASDAO0
Kurser i ämnet Dansteknik
Dansteknik
KursKurskod
Dansteknik – specialiseringDATDAN00S
Dansteknik 1DATDAS01S
Dansteknik 2DATDAS02S
Dansteknik 3DATDAS03S
Dansteknik 4DATDAS04S
DansträningDATDAR0
Kurser i ämnet Dansteknik för yrkesdansare
Dansteknik för yrkesdansare
KursKurskod
Dansteknik – breddningDAKDAN3
Dansträning för yrkesdansareDAKDAS3
Klassisk balett 1aDAKKLA31a
Klassisk balett 1bDAKKLA31b
Klassisk balett 2DAKKLA32
Klassisk balett 3DAKKLA33
Modern nutida dans 1aDAKMOD31a
Modern nutida dans 1bDAKMOD31b
Modern nutida dans 2DAKMOD32
Modern nutida dans 3DAKMOD33
Kurser i ämnet Dansteori
Dansteori
KursKurskod
DansteoriDAEDAT0
Kurser i ämnet Datalagring
Datalagring
KursKurskod
DatalagringDAADAT3
Kurser i ämnet Dator- och kommunikationsteknik
Dator- och kommunikationsteknik
KursKurskod
Dator- och nätverksteknikDAODAC0
Datorsamordning och supportDAODAT0
Datorteknik 1aDAODAT01a
Datorteknik 1bDAODAT01b
Digital kommunikationsteknikDAODIG0
Industriell informationsteknikDAOINU0
MultimediasystemDAOMUL0
Kurser i ämnet Datoriserad mönsterhantering
Datoriserad mönsterhantering
KursKurskod
Datoriserad mönsterhantering 1DAIMON01
Datoriserad mönsterhantering 2DAIMON02
Kurser i ämnet Datorstyrd produktion
Datorstyrd produktion
KursKurskod
Cad/camDARCAD0
Datorstyrd produktion 1DARDAT01S
Datorstyrd produktion 2DARDAT02
Datorstyrd produktion 3DARDAT03
Datorstyrd produktion 4DARDAT04
Datorstyrd produktion 5DARDAT05
Datorstyrd produktion 6DARDAT06
Kurser i ämnet Datorsystem – spårfordon
Datorsystem – spårfordon
KursKurskod
Programmerbara datorsystem – spårfordonDAYPRO0
Kurser i ämnet Design
Design
KursKurskod
Design 1DESDES01
Design 2DESDES02
DesignmodellerDESDES0
Kurser i ämnet Digitalt skapande
Digitalt skapande
KursKurskod
Digitalt skapande 1DIGDIG01
Digitalt skapande 2DIGDIG02
Kurser i ämnet Djur
Djur
KursKurskod
Djur – specialiseringDJUDJU00S
Djur i zoohandelDJUDJI0
Djuren i naturbruketDJUDJR0
DjurhållningDJUDJH0
Sällskapsdjur 1DJUSÄL01
Sällskapsdjur 2DJUSÄL02
Kurser i ämnet Djur för forskningsändamål
Djur för forskningsändamål
KursKurskod
Djur för forskningsändamålDJFDJU0
Kurser i ämnet Djurparksdjur
Djurparksdjur
KursKurskod
Djurparksdjur 1DJPDJU01
Djurparksdjur 2DJPDJU02
Kurser i ämnet Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård
KursKurskod
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1DJRDJU01
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2DJRDJU02
Kurser i ämnet Driftsäkerhet och underhåll
Driftsäkerhet och underhåll
KursKurskod
Avhjälpande underhåll 1DRIAVH01
Avhjälpande underhåll 2DRIAVH02
Underhåll – driftsäkerhetDRIUND0
Underhåll – elteknikDRIUNE0
Underhåll – hydraulikDRIUNR0
Underhåll – hydraulik och pneumatikDRIUNH0
Underhåll – lager och smörjteknikDRIUNÅ0
Underhåll – mekatronikDRIUNL0
Underhåll – pneumatikDRIUNP0
Underhåll – produktionsmekanikDRIUNO0
Underhåll – pumpteknikDRIUNU0
Underhåll – transmissioner och uppriktningDRIUNT0
Underhåll – vibrationsteknikDRIUNV0
Kurser i ämnet Dryckeskunskap
Dryckeskunskap
KursKurskod
BarteknikDRYBAT0
DryckerDRYDRY0
Drycker – specialiseringDRYDRY00S
Drycker och ansvarsfull alkoholserveringDRYDRC0
Kurser i ämnet Däckstjänst
Däckstjänst
KursKurskod
Däckstjänst 1DACDAC01
Däckstjänst 2DACDAC02
FartygsbefälDACFAR0
Radiokommunikation till sjössDACRAD0
Kurser i ämnet El- och hybridfordonsteknik
El- och hybridfordonsteknik
KursKurskod
El- och hybridfordon 1ELCELO01
El- och hybridfordon 2ELCELO02
Kurser i ämnet El- och verkstadsteknik
El- och verkstadsteknik
KursKurskod
El- och verkstadsteknikVERVER0
Kurser i ämnet Eldistributionsteknik
Eldistributionsteknik
KursKurskod
BelysningsnätELDBEY0
HögspänningsnätELDHÖG0
LågspänningsnätELDLÅS0
Nät- och transformatorstationerELDNÄT0
Nätunderhållsarbete i stadsnätELDNÄU0
Nätunderhållsarbete i vindkraftnätELDNÄN0
Nätunderhållsarbete på luftledningsnät 0,4–24kVELDNÄD0
Kurser i ämnet Elektronik
Elektronik
KursKurskod
Elektronik och mikrodatorteknikELEELR0
Låg- och högfrekvenskretsarELELÅG0
MikrodatortillämpningarELEMIK0
Kurser i ämnet Elektronik – spårfordon
Elektronik – spårfordon
KursKurskod
Elektronik – spårfordonELNELE0
Kurser i ämnet Elektronikproduktion
Elektronikproduktion
KursKurskod
ElektronikproduktionsteknikELKELO0
Provning och kontrollarbeteELKPRV0
Kurser i ämnet Elektroniksystem – installation och underhåll
Elektroniksystem – installation och underhåll
KursKurskod
Bild- och ljudanläggningarELOBID0
KontorstekniksystemELOKOT0
Trådlösa radiosystemELOTRL0
Kurser i ämnet Elektroteknik
Elektroteknik
KursKurskod
Antenn- och kabel-TV-teknikELRANT0
Data- och medianätELRDAA0
ElektromekanikELRELK0
ElkraftteknikELRELF0
Kurser i ämnet Elementmontering
Elementmontering
KursKurskod
ElementmonteringELMELM0
Kurser i ämnet Elkraft och traktion – spårfordon
Elkraft och traktion – spårfordon
KursKurskod
Elkraft och traktion – spårfordonELFELK0
Kurser i ämnet Ellära
Ellära
KursKurskod
Ellära 1ELLELL01
Ellära 2ELLELL02
Praktisk elläraELLPRA0
Kurser i ämnet Ellära – spårfordon
Ellära – spårfordon
KursKurskod
Ellära – spårfordon 1LLAELL01
Ellära – spårfordon 2LLAELL02
Kurser i ämnet Ellära och digitalteknik – flyg
Ellära och digitalteknik – flyg
KursKurskod
Digitalteknik och flyginstrumentELADIG0
Ellära – flygELAELL0
Kurser i ämnet Elmotordrivsystem
Elmotordrivsystem
KursKurskod
ElmotordrivsystemELIELD0
Kurser i ämnet Elmätteknik
Elmätteknik
KursKurskod
Elmätteknik 1ELÄELM01
Elmätteknik 2ELÄELM02
Kurser i ämnet Energiteknik
Energiteknik
KursKurskod
Energiteknik 1ENEENE01
Energiteknik 2ENEENE02
Förnybar energiENEFÖR0
Vatten- och processkemiENEVAE0
Kurser i ämnet Engelska
Engelska
KursKurskod
Engelska 5ENGENG05
Engelska 6ENGENG06
Engelska 7ENGENG07
Kurser i ämnet Engelska för döva
Engelska för döva
KursKurskod
Engelska för döva 5ENLENE05
Engelska för döva 6ENLENE06
Engelska för döva 7ENLENE07
Kurser i ämnet Entreprenörskap
Entreprenörskap
KursKurskod
EntreprenörskapENTENR0
Kurser i ämnet Estetisk kommunikation
Estetisk kommunikation
KursKurskod
Estetisk kommunikation 1ESTEST01
Estetisk kommunikation 2ESTEST02
Estetisk kommunikation 3ESTEST03
Kurser i ämnet Eurytmi
Eurytmi
KursKurskod
Eurytmi 1EUREUR01
Eurytmi 2EUREUR02
Eurytmi 3EUREUR03
Eurytmi 4EUREUR04
Kurser i ämnet Eventteknik
Eventteknik
KursKurskod
EventteknikEVEEVN0
LjudproduktionsteknikEVELJD0
Ljus- och bildproduktionsteknikEVELJS0
Kurser i ämnet Fartygsteknik
Fartygsteknik
KursKurskod
Lasthantering och passagerarsäkerhetFARLAS0
SkeppsteknikFARSKE0
Kurser i ämnet Fastighetsautomation
Fastighetsautomation
KursKurskod
Fastighetsautomation 1FAIFAS01
Fastighetsautomation 2FAIFAS02
Kurser i ämnet Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltning
KursKurskod
FastighetsförvaltningFAFFAS0
FastighetskommunikationFAFFAT0
Informationsteknik i fastighetsförvaltningFAFINF0
Kurser i ämnet Fastighetsservice
Fastighetsservice
KursKurskod
Fastighetsservice – byggnaderFASFAS0
Fastighetsservice – elarbetenFASFAH0
Fastighetsservice – VVSFASFAE0
Fastighetsservice – ytorFASFAV0
Kurser i ämnet Film- och tv-produktion
Film- och tv-produktion
KursKurskod
Film- och tv-produktion 1FILFIL01
Film- och tv-produktion 2FILFIL02
FilmproduktionFILFIL0
Manus för film och tvFILMAN0
Tv-produktionFILTVP0
Kurser i ämnet Filosofi
Filosofi
KursKurskod
Filosofi 1FIOFIO01
Filosofi 2FIOFIO02
Kurser i ämnet Fiske
Fiske
KursKurskod
Fiske 1FISFIS01
Fiske 2FISFIS02
Fiske 3FISFIS03
Kurser i ämnet Fiskevård
Fiskevård
KursKurskod
Fiskevård 1FIKFIS01
Fiskevård 2FIKFIS02
Fiskevård 3FIKFIS03
Kurser i ämnet Flerbränslefordonsteknik
Flerbränslefordonsteknik
KursKurskod
FlerbränslefordonFLEFLR0
Kurser i ämnet Flygplansteknik
Flygplansteknik
KursKurskod
FlygplansteknikFLPFLY0
Kurser i ämnet Flygplatsteknik
Flygplatsteknik
KursKurskod
FlygplatsenFLGFLY0
FälthållningFLGFAL0
Kurser i ämnet Fordon och redskap inom naturbruk
Fordon och redskap inom naturbruk
KursKurskod
Fordon och redskapFOHFOR0
Kurser i ämnet Fordons- och transportbranschen
Fordons- och transportbranschen
KursKurskod
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområdenFORFOD0
Kurser i ämnet Fordonsteknik
Fordonsteknik
KursKurskod
Fordonsteknik – introduktionFODFOO0
Kurser i ämnet Fordonstestteknik
Fordonstestteknik
KursKurskod
FordonstestteknikFOOFOR0
Miljöer och utrustning för fordonstestFOOMIL0
Kurser i ämnet Formgivning
Formgivning
KursKurskod
Fackteckning och designFOMFAC0
Formgivning 1FOMFOR01S
Formgivning 2FOMFOR02S
Formgivning 3FOMFOR03S
Textil färg och formFOMTEX0
Kurser i ämnet Fotografisk bild
Fotografisk bild
KursKurskod
Fotografisk bild 1FOTFOT01
Fotografisk bild 2FOTFOT02
Fotografisk bild 3FOTFOT03
Fotografisk bild 4FOTFOT04
Kurser i ämnet Fritids- och friskvårdsverksamheter
Fritids- och friskvårdsverksamheter
KursKurskod
Bad- och friskvårdsanläggningarFRIBAD0
Drift och underhåll av fritidsanläggningarFRIDRF0
Fritids- och friskvårdsverksamheterFRIFRT0
Fritidsmiljöer och arenorFRIFRS0
Kurser i ämnet Fritids- och idrottskunskap
Fritids- och idrottskunskap
KursKurskod
Fritids- och idrottskunskapFRTFRD0
Kurser i ämnet Fritidsbåtteknik
Fritidsbåtteknik
KursKurskod
Båthantering och underhållFRDBAT0
BåtsystemFRDBAS0
Konstruktion och reparation 1FRDKON01
Konstruktion och reparation 2FRDKON02
Plast- och lamineringsteknikFRDPLA0
Kurser i ämnet Funktionsförmåga och funktionsnedsättning
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning
KursKurskod
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1FUTFUN01
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2FUTFUN02
Kurser i ämnet Fysik
Fysik
KursKurskod
Fysik 1aFYSFYS01a
Fysik 1b1FYSFYS01b1
Fysik 1b2FYSFYS01b2
Fysik 2FYSFYS02
Fysik 3FYSFYS03
Kurser i ämnet Företagsekonomi
Företagsekonomi
KursKurskod
Entreprenörskap och företagandeFÖRENT0
Företagsekonomi – specialiseringFÖRFÖR00S
Företagsekonomi 1FÖRFÖR01
Företagsekonomi 2FÖRFÖR02
MarknadsföringFÖRMAD0
Redovisning 1FÖRRED01
Redovisning 2FÖRRED02
Kurser i ämnet Försäljning och kundservice
Försäljning och kundservice
KursKurskod
Personlig försäljning 1FÖSPER01
Personlig försäljning 2FÖSPER02
Personlig försäljning 3FÖSPER03
ServicekunskapFÖSSEV0
Telefon- och internetserviceFÖSTEL0
Kurser i ämnet Gasturbinmotorer – flyg
Gasturbinmotorer – flyg
KursKurskod
GasturbinmotorerGASGAS0
Kurser i ämnet Geografi
Geografi
KursKurskod
Geografi 1GEOGEO01
Geografi 2GEOGEO02
Geografiska informationssystemGEOGEO0
Kurser i ämnet Gerontologi och geriatrik
Gerontologi och geriatrik
KursKurskod
Gerontologi och geriatrikGERGER0
Kurser i ämnet Godshantering
Godshantering
KursKurskod
Godshantering – vuxGODGOD1
Hantering av varor och godsGODHAT0
LastbärareGODLAS0
Maskinell godshanteringGODMAL0
Tunga arbetsmaskinerGODTUN0
Kurser i ämnet Godstransporter
Godstransporter
KursKurskod
GodstrafikGOSGOD0
Godstransporter – specialiseringGOSGOD00S
Lastbilsmonterad kranGOSLAL0
Kurser i ämnet Golvläggning
Golvläggning
KursKurskod
Golvläggning 1GOLGOL01
Golvläggning 2 – våtrumGOLGOL02
Golvläggning 3 – trä och laminatGOLGOL03
Kurser i ämnet Grafisk kommunikation
Grafisk kommunikation
KursKurskod
Grafisk illustrationGRAGRI0
Grafisk illustration i pixelgrafikGRAGRP0
Grafisk illustration i vektorgrafikGRAGRV0
Grafisk kommunikation 1GRAGRA01
Grafisk kommunikation 2GRAGRA02
Grafiska arbetsflöden och analysmodellerGRAGRA0
Original, reproduktion och prepressGRAGRR0
Kurser i ämnet Grafisk produktion
Grafisk produktion
KursKurskod
Grafisk produktion 1GRFGRF01
Grafisk produktion 2GRFGRF02
Grafisk produktion 3GRFGRF03
Grafisk produktion 4GRFGRF04
Kurser i ämnet Grundläggande vård och omsorg
Grundläggande vård och omsorg
KursKurskod
Grundläggande vård och omsorgGRUGRD0
Kurser i ämnet Gränssnittsdesign
Gränssnittsdesign
KursKurskod
Gränssnitt 3DGRÄGRN0
GränssnittsdesignGRÄGRÄ0
Kurser i ämnet Grönyte- och småmaskinsteknik
Grönyte- och småmaskinsteknik
KursKurskod
Grönyte- och småmaskinsteknikGROGRO0
Kurser i ämnet Gymnasieingenjören i praktiken
Gymnasieingenjören i praktiken
KursKurskod
Gymnasieingenjören i praktikenGYNGYM3
Kurser i ämnet Handel
Handel
KursKurskod
Affärsutveckling och ledarskapHANAFR0
Branschkunskap inom handel och administrationHANBRS0
Handel – specialiseringHANHAN00S
Praktisk marknadsföring 1HANPRA01
Praktisk marknadsföring 2HANPRA02
Praktisk marknadsföring 3HANPRA03
Kurser i ämnet Hantverk
Hantverk
KursKurskod
Barberare 2HAVBAR02
Barberare 3HAVBAR03
Barberare 4HAVBAR04
Barberare 5HAVBAR05
Barberare 6aHAVBAR06a
Barberare 6bHAVBAR06b
Finsnickeri 1HAVFIN01
Finsnickeri 2HAVFIN02
Finsnickeri 3HAVFIN03
Finsnickeri 4HAVFIN04
Finsnickeri 4 – specialiseringHAVFIN04S
Finsnickeri 5HAVFIN05
Finsnickeri 5 – specialiseringHAVFIN05S
Finsnickeri 6aHAVFIN06a
Finsnickeri 6bHAVFIN06b
Florist 1HAVFLO01
Florist 2HAVFLO02
Florist 3HAVFLO03
Florist 4HAVFLO04
Florist 4 – specialiseringHAVFLO04S
Florist 5HAVFLO05
Florist 5 – specialiseringHAVFLO05S
Florist 6aHAVFLO06a
Florist 6bHAVFLO06b
Frisör 1HAVFRI01
Frisör 2HAVFRI02
Frisör 3HAVFRI03
Frisör 4HAVFRI04
Frisör 4 – specialiseringHAVFRI04S
Frisör 5HAVFRI05
Frisör 5 – specialiseringHAVFRI05S
Frisör 6aHAVFRI06a
Frisör 6bHAVFRI06b
Hantverk – introduktionHAVHAV0
Hantverksteknik 1HAVHNT01
Hantverksteknik 2HAVHNT02
Hantverksteknik 3HAVHNT03
Hantverksteknik 4HAVHNT04
Hantverksteknik 4 – specialiseringHAVHNT04S
Hantverksteknik 5HAVHNT05
Hantverksteknik 5 – specialiseringHAVHNT05S
Hantverksteknik 6aHAVHNT06a
Hantverksteknik 6bHAVHNT06b
Hår- och makeupstylist 2HAVHAR02
Hår- och makeupstylist 3HAVHAR03
Hår- och makeupstylist 4HAVHAR04
Textil design 1HAVTEX01
Textil design 2HAVTEX02
Textil design 3HAVTEX03
Textil design 4HAVTEX04
Textil design 4 – specialiseringHAVTEX04S
Textil design 5HAVTEX05
Textil design 5 – specialiseringHAVTEX05S
Textil design 6aHAVTEX06a
Textil design 6bHAVTEX06b
Kurser i ämnet Hantverkskunskap
Hantverkskunskap
KursKurskod
MaterialHVKMAT0
Material och miljöHVKMAE0
MiljöHVKMIL0
Tradition och utvecklingHVKTRA0
Kurser i ämnet Helikopterteknik
Helikopterteknik
KursKurskod
HelikopterteknikHELHEL0
Kurser i ämnet Hippologi
Hippologi
KursKurskod
Hippologi – anatomi och fysiologiHIOHIP0
Hippologi – avel och hästens hälsaHIOHIO0
Hippologi – etologiHIOHIL0
Kurser i ämnet Historia
Historia
KursKurskod
Historia 1a1HISHIS01a1
Historia 1a2HISHIS01a2
Historia 1bHISHIS01b
Historia 2aHISHIS02a
Historia 2b – kulturHISHIS02b
Historia 3HISHIS03
Kurser i ämnet Hjulutrustningsteknik
Hjulutrustningsteknik
KursKurskod
HjulutrustningHJUHJU0
Hjulutrustning – specialiseringHJUHJT00S
Kurser i ämnet Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
KursKurskod
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialiseringHUMHUM00S
Kurser i ämnet Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
KursKurskod
Humanistisk och samhällsvetenskaplig spetsHUAHUM30S
Kurser i ämnet Hundkunskap
Hundkunskap
KursKurskod
Hundkunskap 1HUNHUN01
Hundkunskap 2HUNHUN02
Hundkunskap 3HUNHUN03
Träning av hundHUNTRN0
Kurser i ämnet Husbyggnad
Husbyggnad
KursKurskod
Husbyggnad 1HUSHUS01
Husbyggnad 2HUSHUS02
Husbyggnad 3 – ombyggnadHUSHUS03
HusbyggnadsprocessenHUSHUB0
Kurser i ämnet Husbyggnad – specialyrken
Husbyggnad – specialyrken
KursKurskod
Specialyrken 1HUBSPC01S
Specialyrken 2HUBSPC02S
Specialyrken 3HUBSPC03S
Kurser i ämnet Husvagns- och husbilsteknik
Husvagns- och husbilsteknik
KursKurskod
Husvagnar och husbilarHUVHUS0
Kurser i ämnet Hygienkunskap
Hygienkunskap
KursKurskod
HygienHYGHYG0
Kurser i ämnet Hälsa
Hälsa
KursKurskod
ErgonomiHALERG0
HälsopedagogikHALHAL0
Kost och hälsaHALKOC0
Mental träningHALMEN0
Kurser i ämnet Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvård
KursKurskod
Hälso- och sjukvård 1HAOHAL01
Hälso- och sjukvård 2HAOHAL02
RäddningsmedicinHAORAD0
Kurser i ämnet Hälsovård
Hälsovård
KursKurskod
Friskvård och hälsaHAAFRI0
KomplementärmedicinHAAKOM0
Kost, måltid och munhälsaHAAKOS0
Kurser i ämnet Hästkunskap
Hästkunskap
KursKurskod
Den unga hästens utveckling 1aHÄTDEN01a
Den unga hästens utveckling 1bHÄTDEN01b
Den unga hästens utveckling 2HÄTDEN02
Hästkunskap 1HÄTHÄS01
Hästkunskap 2HÄTHÄS02
Hästkunskap 3HÄTHÄS03
Kurser i ämnet Hållbart samhälle
Hållbart samhälle
KursKurskod
Hållbart samhällsbyggandeHÅLHÅB0
Miljö- och energikunskapHÅLMIJ0
Politik och hållbar utvecklingHÅLPOL0
Kurser i ämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursKurskod
Idrott och hälsa 1IDRIDR01
Idrott och hälsa 1 – specialiseringIDRIDO01
Idrott och hälsa 2IDRIDR02
Idrott och hälsa 2 – specialiseringIDRIDO02
Kurser i ämnet Industriautomation
Industriautomation
KursKurskod
IndustriautomationINRIND0
RobotteknikINRROB0
Kurser i ämnet Industriell automation
Industriell automation
KursKurskod
Industriell automationsteknikIDUIND3
Industriell itIDUIIT3
Industriell PLC-teknikIDUPLC3
Industriell robotteknikIDUROB3
Tillämpad automationsteknikIDUTIL3
Kurser i ämnet Industriell design
Industriell design
KursKurskod
Industriell design 1INLIND31
Industriell design 2INLIND32
Kurser i ämnet Industriella produktionsmetoder
Industriella produktionsmetoder
KursKurskod
Industriella produktionsmetoder 1INNIND31
Industriella produktionsmetoder 2INNIND32
Industriella produktionsmetoder 3INNIND33
Kurser i ämnet Industrirör svets VVS
Industrirör svets VVS
KursKurskod
VVS MMA-svetsning rörINVVVS0
VVS TIG-svetsning rörINVVVI0
Kurser i ämnet Industrirörteknik
Industrirörteknik
KursKurskod
Industrirörteknik 1INDIND01
Industrirörteknik 2INDIND02
Industrirörteknik 3INDIND03
Kurser i ämnet Industriteknisk fördjupning
Industriteknisk fördjupning
KursKurskod
Industriteknisk fördjupning 1PRFPRF01
Industriteknisk fördjupning 2PRFPRF02
Kurser i ämnet Industritekniska processer
Industritekniska processer
KursKurskod
Industritekniska processer 1INUINU01
Industritekniska processer 2INUINU02
Industritekniska processer 3INUINU03
Industritekniska processer 4INUINU04
LaboratorieteknikINULAB0
Kurser i ämnet Information och kommunikation
Information och kommunikation
KursKurskod
Information och kommunikation 1INFINF01
Information och kommunikation 2INFINF02
Intern och extern kommunikationINFINE0
ProgramhanteringINFPRG0
Kurser i ämnet Informationsteknisk arkitektur och infrastruktur
Informationsteknisk arkitektur och infrastruktur
KursKurskod
Datakommunikation och informationssäkerhetINADAT3
Informationsteknisk arkitekturINAINF3
Nätverks- och kommunikationstjänsterINANAT3
Kurser i ämnet Inköp och logistik
Inköp och logistik
KursKurskod
Inköp 1INKINK01
Inköp 2INKINK02
Logistik 1INKLOG01
Logistik 2INKLOG02
Transport och speditionINKTRP0
Kurser i ämnet Installationsteknik
Installationsteknik
KursKurskod
BelysningsteknikINSBES0
ElinstallationerINSELI0
ElmotorstyrningINSELS0
Kommunikationsnät 1INSKOM01
Kommunikationsnät 2INSKOM02
Kommunikationsnät 3INSKOM03
Kurser i ämnet Juridik
Juridik
KursKurskod
AffärsjuridikJURAFF0
PrivatjuridikJURPRI0
Rätten och samhälletJURRÄT0
Kurser i ämnet Järnvägsbyggnad
Järnvägsbyggnad
KursKurskod
Järnvägsbyggnad 1JÄRJÄR01
Järnvägsbyggnad 2JÄRJÄR02
Järnvägsbyggnad 3JÄRJÄR03
Kurser i ämnet Järnvägsteknik
Järnvägsteknik
KursKurskod
Allmän järnvägsteknikJÄNALM0
ElteknikJÄNELN0
SignalteknikJÄNSIG0
Kurser i ämnet Karosseriteknik
Karosseriteknik
KursKurskod
Karosserikonstruktioner och inredningKARKAR0
RiktbänkssystemKARRIK0
Riktningsteknik – introduktionKARRIT0
Skadebesiktning och produktionsflödeKARSKA0
Skarvnings- och sammanfogningsteknikKARSKR0
Småreparationer – karosseriKARSMA0
Kurser i ämnet Kemi
Kemi
KursKurskod
Kemi 1KEMKEM01
Kemi 2KEMKEM02
Kurser i ämnet Klassisk grekiska – språk och kultur
Klassisk grekiska – språk och kultur
KursKurskod
Klassisk grekiska – språk och kultur 1KLAKLA01
Klassisk grekiska – språk och kultur 2KLAKLA02
Kurser i ämnet Kolvmotorer – flyg
Kolvmotorer – flyg
KursKurskod
KolvmotorerKOLKOL0
Kurser i ämnet Konferens och evenemang
Konferens och evenemang
KursKurskod
EvenemangKONEVE0
Konferens 1KONKOF01
Konferens 2KONKON02
Konferens 3KONKON03
Konferens och evenemangKONKOF0
Rums- och konferensbokningKONRUM0
Kurser i ämnet Konst och kultur
Konst och kultur
KursKurskod
Film- och tv-kunskapKOSFIL0
Konstarterna och samhälletKOSKOS0
Kultur- och idéhistoriaKOSKUL0
Samtida kulturuttryckKOSSAT0
Kurser i ämnet Konsthantverk
Konsthantverk
KursKurskod
Konsthantverk 1KOHHAN01
Konsthantverk 2KOHHAN02
Konsthantverk 3KOHHAN03
Konsthantverk 4KOHHAN04
Konsthantverk 5KOHHAN05
Kurser i ämnet Konstruktion
Konstruktion
KursKurskod
Konstruktion 1KOTKOS01
Konstruktion 2KOTKOS02
Konstruktion 3KOTKOS03
Kurser i ämnet Konstruktionsteknik
Konstruktionsteknik
KursKurskod
KonstruktionsteknikKORKON3
MaterialteknikKORMAT3
Mekanik och hållfasthetsläraKORMEK3
Tillämpad konstruktionsteknikKORTIL3
Kurser i ämnet Kraft- och värmeteknik
Kraft- och värmeteknik
KursKurskod
Kraft- och värmeteknik 1KRAKRA01
Kraft- och värmeteknik 2KRAKRA02
ReservkraftKRARER0
Kurser i ämnet Kyl- och värmepumpsteknik
Kyl- och värmepumpsteknik
KursKurskod
Kyl- och värmepumpsteknik – energieffektiviseringKYLKYL0
Kyl- och värmepumpsteknik – grundKYLKYO0
Kyl- och värmepumpsteknik – installationKYLKYC0
Kyl- och värmepumpsteknik – miljö och säkerhetKYLKYH0
Kyl- och värmepumpsteknik – serviceKYLKYV0
Kurser i ämnet Lackeringsteknik
Lackeringsteknik
KursKurskod
Baskurs i lackeringLACBAK0
Färg och dekorationslackeringLACFÄR0
Industriell lackeringLACINS0
LackeringssystemLACLAC0
Lackeringsteknik – appliceringLACLAK0
Lackeringsteknik – introduktionLACLAE0
Lackeringsteknik för tunga fordonLACLAR0
ProduktionsflödenLACPRD0
Småreparationer – lackeringLACSMA0
Kurser i ämnet Lager och terminal
Lager och terminal
KursKurskod
Lageradministration och terminallogistikLAGLAG0
LagerprocesserLAGLAP0
PlocklagerhanteringLAGPLO0
Kurser i ämnet Lantbruksdjur
Lantbruksdjur
KursKurskod
Lantbruksdjur – specialiseringLANLAN00S
Lantbruksdjur 1LANLAN01
Lantbruksdjur 2LANLAN02
Kurser i ämnet Lantbruksmaskiner
Lantbruksmaskiner
KursKurskod
Lantbruksmaskiner 1LAULAT01
Lantbruksmaskiner 2LAULAT02
Kurser i ämnet Lantbruksmaskinsteknik
Lantbruksmaskinsteknik
KursKurskod
LantbruksmaskinsteknikLAKLAN0
Kurser i ämnet Larm och säkerhetsteknik
Larm och säkerhetsteknik
KursKurskod
BrandlarmssystemLARBRN0
CCTV-systemLARCCT0
InbrottslarmssystemLARINB0
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystemLARLAM0
PassersystemLARPAS0
Kurser i ämnet Lastbilar – reparations- och systemteknik
Lastbilar – reparations- och systemteknik
KursKurskod
Lastbilar – chassi och bromsarLAPLAC0
Lastbilar – kraftöverföringLAPLAS0
Lastbilar – system- och diagnosteknik 1LAPLAS01
Lastbilar – system- och diagnosteknik 2LAPLAS02
Kurser i ämnet Lastbilar och mobila maskiner – motorteknik
Lastbilar och mobila maskiner – motorteknik
KursKurskod
Lastbilar och mobila maskiner – förbränningsmotorerLAILAT0
Kurser i ämnet Lastbilar och mobila maskiner – service och underhållsteknik
Lastbilar och mobila maskiner – service och underhållsteknik
KursKurskod
Lastbilar och mobila maskiner – basteknikLAALAT0
Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 1LAALAS01
Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 2LAALAS02
Lastbilar och mobila maskiner – verkstad och elteknikLAALAS0
Kurser i ämnet Lastbilspåbyggnadsteknik
Lastbilspåbyggnadsteknik
KursKurskod
Lastbilspåbyggnad – specialiseringLALLAS00S
Kurser i ämnet Lastmaskiner och truckar inom naturbruk
Lastmaskiner och truckar inom naturbruk
KursKurskod
Lastmaskiner och truckarLASLAA0
Kurser i ämnet Latin – språk och kultur
Latin – språk och kultur
KursKurskod
Latin – språk och kultur 1LATLAT01
Latin – språk och kultur 2LATLAT02
Latin – språk och kultur 3LATLAT03
Kurser i ämnet Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation
KursKurskod
Ledarskap och organisationLEDLED0
Kurser i ämnet Livsmedels- och näringskunskap
Livsmedels- och näringskunskap
KursKurskod
Livsmedels- och näringskunskap 1LIVLIV01
Livsmedels- och näringskunskap 2LIVLIV02
Kurser i ämnet Ljudproduktion
Ljudproduktion
KursKurskod
Film- och interaktiv ljudproduktionLJUFIL0
Ljudproduktion 1LJULJU01
Ljudproduktion 2LJULJU02
RadioproduktionLJURAD0
Kurser i ämnet Lås- och passerteknik
Lås- och passerteknik
KursKurskod
LåsinstallationLAOLAS0
LåsteknikLAOLAT0
Kurser i ämnet Manuell mönsterkonstruktion
Manuell mönsterkonstruktion
KursKurskod
Mönsterkonstruktion 1MNUMON01
Mönsterkonstruktion 2MNUMON02
Kurser i ämnet Marin el och elektronik
Marin el och elektronik
KursKurskod
Båtel 1MAIBAT01
Båtel 2MAIBAT02
Marinelektronik 1MAIMAR01
Marinelektronik 2MAIMAR02
Marinelektronik 3MAIMAR03
Motorelektronik 1MAIMOT01
Motorelektronik 2MAIMOT02
Kurser i ämnet Marina elektroniksystem
Marina elektroniksystem
KursKurskod
Marina elektroniksystemMAYMAR0
Kurser i ämnet Marinmotorteknik
Marinmotorteknik
KursKurskod
Diagnos och reparationMANDIA0
IntervallserviceMANINT0
Marinmotor – introduktionMANMAR0
NyinstallationMANNYI0
Kurser i ämnet Maskintjänst
Maskintjänst
KursKurskod
MaskinbefälMAKMAS0
Maskintjänst 1MAKMAS01
Maskintjänst 2MAKMAS02
Kurser i ämnet Massage
Massage
KursKurskod
Massage 1MAAMAA01
Massage 2MAAMAA02
Kurser i ämnet Mat och butik
Mat och butik
KursKurskod
Mat och butik – specialiseringMAOMAT00S
Mat och butik 1MAOMAT01
Mat och butik 2MAOMAT02
Kurser i ämnet Mat och dryck i kombination
Mat och dryck i kombination
KursKurskod
Mat och dryck i kombinationMACMAT0
Kurser i ämnet Matematik
Matematik
KursKurskod
Matematik – specialiseringMATMAT00S
Matematik 1aMATMAT01a
Matematik 1bMATMAT01b
Matematik 1cMATMAT01c
Matematik 2aMATMAT02a
Matematik 2bMATMAT02b
Matematik 2cMATMAT02c
Matematik 3bMATMAT03b
Matematik 3cMATMAT03c
Matematik 4MATMAT04
Matematik 5MATMAT05
Kurser i ämnet Materialkunskap
Materialkunskap
KursKurskod
Materialkunskap 1MAEMAT01
Materialkunskap 2MAEMAT02
Kurser i ämnet Matlagningskunskap
Matlagningskunskap
KursKurskod
Matlagning – specialiseringMALMAL00S
Matlagning 1MALMAL01
Matlagning 2MALMAL02
Matlagning 3MALMAL03
Matlagning 4MALMAL04
SpecialkosterMALSPE0
Kurser i ämnet Medicin
Medicin
KursKurskod
Medicin 1MEDMED01
Medicin 2MEDMED02
Kurser i ämnet Medicinsk teknik
Medicinsk teknik
KursKurskod
Elektromedicinsk teknikMEIELE0
Gas- och vätsketeknikMEIGAS0
Radiologiska utrustningarMEIRAD0
Kurser i ämnet Mediekommunikation
Mediekommunikation
KursKurskod
Journalistik, reklam och information 1MEEJOU01
Journalistik, reklam och information 2MEEJOU02
TextkommunikationMEETET0
Kurser i ämnet Medieproduktion
Medieproduktion
KursKurskod
Medieproduktion 1MEPMEI01
Medieproduktion 2MEPMEI02
Kurser i ämnet Medier, samhälle och kommunikation
Medier, samhälle och kommunikation
KursKurskod
Medier, samhälle och kommunikation 1MERMEE01
Medier, samhälle och kommunikation 2MERMEE02
Kurser i ämnet Mekatronik
Mekatronik
KursKurskod
Mekatronik 1MEKMEK01
Mekatronik 2MEKMEK02
Kurser i ämnet Mjukvarudesign
Mjukvarudesign
KursKurskod
MjukvarudesignMJKMJU3
Kurser i ämnet Mobila applikationer
Mobila applikationer
KursKurskod
Mobila applikationerMOIMOB3
Kurser i ämnet Mobila arbetsmaskiner
Mobila arbetsmaskiner
KursKurskod
BandschaktareMOBBAN0
GrävmaskinerMOBGRV0
HjullastareMOBHJU0
TeleskoplastareMOBTEL0
VäghyvelMOBVAG0
Kurser i ämnet Mobila maskiner – reparations- och systemteknik
Mobila maskiner – reparations- och systemteknik
KursKurskod
Mobila maskiner – hydraulsystemMOLMOI0
Mobila maskiner – kraftöverföringMOLMOB0
Mobila maskiner – system- och diagnosteknik 1MOLMOB01
Mobila maskiner – system- och diagnosteknik 2MOLMOB02
Kurser i ämnet Moderna språk
Moderna språk
KursKurskod
Kinesiska 1MODZHO01
Kinesiska 2MODZHO02
Kinesiska 3MODZHO03
Kinesiska 4MODZHO04
Kinesiska 5MODZHO05
Kinesiska 6MODZHO06
Kinesiska 7MODZHO07
Moderna språk 1MODXXX01
Moderna språk 2MODXXX02
Moderna språk 3MODXXX03
Moderna språk 4MODXXX04
Moderna språk 5MODXXX05
Moderna språk 6MODXXX06
Moderna språk 7MODXXX07
Kurser i ämnet Modersmål
Modersmål
KursKurskod
Modersmål – aktiv tvåspråkighetMOEMOD0
Modersmål 1MOEXXX01
Modersmål 2MOEXXX02
Kurser i ämnet Motor- och röjmotorsåg
Motor- och röjmotorsåg
KursKurskod
Motor- och röjmotorsåg 1MOTMOT01
Motor- och röjmotorsåg 2MOTMOT02
Kurser i ämnet Mur- och putsverk
Mur- och putsverk
KursKurskod
Mur- och putsverk 1 – grundmurarMURMUR01
Mur- och putsverk 2 – murverkMURMUR02
Mur- och putsverk 3 – putsMURMUR03
Kurser i ämnet Musik
Musik
KursKurskod
Bruksspel och ackompanjemangMUSBRU0
Ensemble 1MUSENS01
Ensemble 2MUSENS02S
Ensemble med körsångMUSENS0
Ensembleledning och dirigeringMUSENE0
Instrument eller sång 1MUSINS01S
Instrument eller sång 2MUSINS02S
Instrument eller sång 3MUSINS03S
Körsång 1MUSKÖS01
Körsång 2MUSKÖS02S
MusikMUSMUS0
Musik för yrkesdansareMUSMUK0
MusikimprovisationMUSMUI0
Musikproduktion 1MUSMUS01
Musikproduktion 2MUSMUS02
RytmikMUSRYT0
Kurser i ämnet Musikteori
Musikteori
KursKurskod
Arrangering och komposition 1MUIARA01
Arrangering och komposition 2MUIARA02
Gehörs- och musiklära 1MUIGEH01
Gehörs- och musiklära 2MUIGEH02
Kurser i ämnet Människan
Människan
KursKurskod
Etik och människans livsvillkorMÄNETI0
Internationellt arbeteMÄNINA0
Kurser i ämnet Människan i industrin
Människan i industrin
KursKurskod
Människan i industrin 1MÄIMÄN01
Människan i industrin 2MÄIMÄN02
Kurser i ämnet Människans språk
Människans språk
KursKurskod
Människans språk 1MÄKMÄK01
Människans språk 2MÄKMÄK02
Kurser i ämnet Människans säkerhet
Människans säkerhet
KursKurskod
Människans säkerhetMÄSMÄN0
Kurser i ämnet Mät-, styr- och reglerteknik
Mät-, styr- och reglerteknik
KursKurskod
Distribuerade styrsystemMÄTDIS0
Mät- och reglerteknikMÄTMÄT0
Mät- och styrteknikMÄTMÄO0
Programmerbara styrsystemMÄTPRR0
Kurser i ämnet Måleri
Måleri
KursKurskod
Måleri – dekorationsteknikerMARMAE0
Måleri – äldre måleriteknikerMARMAR0
Måleri 1MARMAL01
Måleri 2MARMAL02
Måleri 3MARMAL03
Måleri 4MARMAL04
Måleri 5MARMAL05
MåleriprocessenMARMAL0
Kurser i ämnet Måltids- och branschkunskap
Måltids- och branschkunskap
KursKurskod
Branschkunskap inom restaurang och livsmedelMÅTBRC0
Kurser i ämnet Natur- och landskapsvård
Natur- och landskapsvård
KursKurskod
Natur- och landskapsvårdNATNAT0
Kurser i ämnet Naturbruk
Naturbruk
KursKurskod
NaturbrukNAUNAU0
Kurser i ämnet Naturbrukets byggnader
Naturbrukets byggnader
KursKurskod
ByggnadsunderhållNARBYA0
Hästsportanläggningars skötsel och drift 1NARHAS01
Hästsportanläggningars skötsel och drift 2NARHAS02
Kurser i ämnet Naturguidning
Naturguidning
KursKurskod
Guidning i naturbruksmiljöerNAGGUD0
Naturguidning 1NAGNAT01
Naturguidning 2NAGNAT02
Kurser i ämnet Naturkunskap
Naturkunskap
KursKurskod
Naturkunskap 1a1NAKNAK01a1
Naturkunskap 1a2NAKNAK01a2
Naturkunskap 1bNAKNAK01b
Naturkunskap 2NAKNAK02
Kurser i ämnet Naturturism
Naturturism
KursKurskod
Naturturism 1NAMNAT01
Naturturism 2NAMNAT02
Naturturism 3NAMNAT03
Kurser i ämnet Naturvetenskaplig specialisering
Naturvetenskaplig specialisering
KursKurskod
Naturvetenskaplig specialiseringNAVNAT00S
Kurser i ämnet Naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
Naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
KursKurskod
Naturvetenskaplig spetsNAENAT30S
Kurser i ämnet Näthandel
Näthandel
KursKurskod
Näthandel 1NÄTNÄT01
Näthandel 2NÄTNÄT02
Kurser i ämnet Nätverksteknik
Nätverksteknik
KursKurskod
Administration av nätverks- och serverutrustningNAIADM0
NätverksadministrationNAINAV0
NätverkssäkerhetNAINAE0
NätverksteknikNAINAR0
NätverksteknologierNAINAK0
Kurser i ämnet Odling i växthus
Odling i växthus
KursKurskod
Odling i växthus – specialiseringODIODI00S
Odling i växthus 1ODIODL01
Odling i växthus 2ODIODL02
Kurser i ämnet Omvårdnad
Omvårdnad
KursKurskod
Omvårdnad 1OMVOMV01
Omvårdnad 2OMVOMV02
Kurser i ämnet Pedagogik
Pedagogik
KursKurskod
AktivitetsledarskapPEDAKI00S
Barns lärande och växandePEDBAS0
KommunikationPEDKOU0
Lärande och utvecklingPEDLÄR0
Människors miljöerPEDMÄI0
Pedagogiska teorier och praktikerPEDPED0
Pedagogiskt ledarskapPEDPEG0
Kurser i ämnet Pedagogik i vård och omsorg
Pedagogik i vård och omsorg
KursKurskod
Vårdpedagogik och handledningPEAVÅD0
Kurser i ämnet Pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete
KursKurskod
DramapedagogikPEGDRA0
Pedagogiskt arbetePEGPEA0
Skapande verksamhetPEGSKP0
Kurser i ämnet Personbilar – reparations- och systemteknik
Personbilar – reparations- och systemteknik
KursKurskod
Personbilar – chassi och bromsarREPPEO0
Personbilar – förbränningsmotorerREPPER0
Personbilar – kraftöverföringREPPES0
Personbilar – system- och diagnosteknik 1REPPER01
Personbilar – system- och diagnosteknik 2REPPER02
Kurser i ämnet Personbilar – service och underhållsteknik
Personbilar – service och underhållsteknik
KursKurskod
Personbilar – basteknikSEOPEB0
Personbilar – service och underhåll 1SEOPER01
Personbilar – service och underhåll 2SEOPER02
Personbilar – verkstad och elteknikSEOPER0
Kurser i ämnet Persontransporter
Persontransporter
KursKurskod
Persontrafik – vuxPESPER1
Persontrafik 1aPESPER01a
Persontrafik 1bPESPER01b
Persontransporter – specialiseringPESPER00S
TaxitrafikPESTAX0
Kurser i ämnet Plåtslageri
Plåtslageri
KursKurskod
Plåtslageri – grunderPLÅPLÅ0
PlåtslageriprocessenPLÅPLS0
Kurser i ämnet Plåtslageriteknik
Plåtslageriteknik
KursKurskod
Byggnadsplåtslageri 1PLTBYG01
Byggnadsplåtslageri 2PLTBYG02
Byggnadsplåtslageri 3PLTBYG03
Byggnadsplåtslageri 4PLTBYG04
KulturplåtslageriPLTKUU0
LättbyggnadsteknikPLTLÄT0
Plåtslageri – svetsteknikerPLTPLT0
Kurser i ämnet Processautomation
Processautomation
KursKurskod
ProcessdatorsystemPROPRO0
Processmätteknik 1PROPRC01
Processmätteknik 2PROPRC02
ProcessregleringPROPRE0
Kurser i ämnet Processteknik – energi
Processteknik – energi
KursKurskod
Processteknik – energi 1PRCPRO31
Processteknik – energi 2PRCPRO32
Kurser i ämnet Processteknik – kemi
Processteknik – kemi
KursKurskod
Processteknik – kemi 1PREKEM31
Processteknik – kemi 2PREKEM32
Kurser i ämnet Produktionsfilosofi
Produktionsfilosofi
KursKurskod
Produktionsfilosofi 1PRIPRO31
Produktionsfilosofi 2PRIPRO32
Kurser i ämnet Produktionskunskap
Produktionskunskap
KursKurskod
Produktionskunskap 1PRDPRO01
Produktionskunskap 2PRDPRO02
Kurser i ämnet Produktionsutrustning
Produktionsutrustning
KursKurskod
Industriell mätteknik – fördjupningPRUINU0
Industriell mätteknik – grundPRUIND0
Interna transporterPRUINE00S
Produktionsutrustning 1PRUPRD01S
Produktionsutrustning 2PRUPRD02S
Produktionsutrustning 3PRUPRD03S
Produktionsutrustning 4PRUPRD04
VerktygskunskapPRUVEY0
Kurser i ämnet Produktionsutveckling
Produktionsutveckling
KursKurskod
Industriell digitaliseringPRNIND3
Produktionsutveckling 1PRNPRO31
Produktionsutveckling 2PRNPRO32
Kurser i ämnet Produktutveckling
Produktutveckling
KursKurskod
Produktutveckling 1PRKPRK01
Produktutveckling 2PRKPRK02
Kurser i ämnet Programmering
Programmering
KursKurskod
Programmering 1PRRPRR01
Programmering 2PRRPRR02
Programmering 3PRRPRR33
Kurser i ämnet Psykiatri
Psykiatri
KursKurskod
Psykiatri 1PSYPSY01
Psykiatri 2PSYPSK02
Kurser i ämnet Psykologi
Psykologi
KursKurskod
Psykologi 1PSKPSY01
Psykologi 2aPSKPSY02a
Psykologi 2bPSKPSY02b
Kurser i ämnet Reception
Reception
KursKurskod
LogiRECLOG0
Reception 1RECREC01
Reception 2RECREC02
Reception 3RECREC03
Kurser i ämnet Religionskunskap
Religionskunskap
KursKurskod
Religionskunskap – specialiseringRELREL0
Religionskunskap 1RELREL01
Religionskunskap 2RELREL02
Kurser i ämnet Rengöringsservice
Rengöringsservice
KursKurskod
StädserviceREGSTA0
Kurser i ämnet Rennäring
Rennäring
KursKurskod
Renen och dess naturmiljö 1RENREN01
Renen och dess naturmiljö 2RENREN02
Renen och rennäringen 1RENREE01
Renen och rennäringen 2RENREE02
Kurser i ämnet Reseproduktion och marknadsföring
Reseproduktion och marknadsföring
KursKurskod
Hållbar turismRESHAL0
Marknadsföring och försäljningRESMAS0
Reseproduktion och försäljningRESRES0
Resmål och resvägarRESREM0
Kurser i ämnet Ridning och körning
Ridning och körning
KursKurskod
Körning 1RINKOR01
Körning 2RINKOR02
Ridning 1RINRID01
Ridning 2RINRID02
Ridning för ridlärareRINRIN0
Ridning och körningRINRID0
Kurser i ämnet Rättspsykiatri
Rättspsykiatri
KursKurskod
RättspsykiatriRATRAT0
Kurser i ämnet Samernas kultur och historia
Samernas kultur och historia
KursKurskod
Samernas kultur och historiaSAESAM0
Kurser i ämnet Samhällsbyggande
Samhällsbyggande
KursKurskod
BIM-samordningSAHBIM3
ByggnadsverkSAHBYV0
ByggprocessenSAHBYC3
Miljöcertifierade husSAHMIL3
Kurser i ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursKurskod
Internationell ekonomiSAMINE0
Internationella relationerSAMINR0
Samhällskunskap 1a1SAMSAM01a1
Samhällskunskap 1a2SAMSAM01a2
Samhällskunskap 1bSAMSAM01b
Samhällskunskap 2SAMSAM02
Samhällskunskap 3SAMSAM03
Kurser i ämnet Samisk mat och matkultur
Samisk mat och matkultur
KursKurskod
Samisk mat och matkulturSASSAM0
Kurser i ämnet Samiskt hantverk
Samiskt hantverk
KursKurskod
Samisk hantverkskulturSAISAM0
Samiskt hantverk 1SAISAM01S
Samiskt hantverk 2SAISAM02S
Samiskt hantverk 3SAISAM03S
Samiskt hantverk 4SAISAM04
Samiskt hantverk 5SAISAM05
Kurser i ämnet Sammanfogningsteknik
Sammanfogningsteknik
KursKurskod
Kälsvets 1SAAKÄL01S
Kälsvets 2SAAKÄL02S
Rörsvets 1SAARÖR01S
Rörsvets 2SAARÖR02S
SammanfogningSAASAA0
Stumsvets 1SAASTU01S
Stumsvets 2SAASTU02S
Svets grundSAASVT0
Kurser i ämnet Serveringskunskap
Serveringskunskap
KursKurskod
ArrangemangSERARR0
Frukost och bufféserveringSERFRU0
MatsalshantverkSERMAF0
Servering – specialiseringSERSER00S
Servering 1SERSER01
Servering 2SERSER02
Kurser i ämnet Service och bemötande
Service och bemötande
KursKurskod
Service och bemötande 1SEVSEV01
Service och bemötande 2SEVSEV02
Kurser i ämnet Serviceteknik – naturbruk
Serviceteknik – naturbruk
KursKurskod
Serviceteknik – naturbruk – specialiseringSEISER00S
Serviceteknik – naturbruk 1SEISEI01
Serviceteknik – naturbruk 2SEISEI02
Kurser i ämnet Sjukvård
Sjukvård
KursKurskod
AkutsjukvårdSJUAKU0
Barn- och ungdomssjukvårdSJUBAR0
HemsjukvårdSJUHEM0
Palliativ vårdSJULIN0
RäddningsmedicinSJURÄD0
Kurser i ämnet Sjöfartssäkerhet
Sjöfartssäkerhet
KursKurskod
Grundläggande säkerhetSJOGRN0
Säkerhet och miljöSJOSAE0
Kurser i ämnet Skog, mark och vatten
Skog, mark och vatten
KursKurskod
Fiske och vattenvård 1SKOFIS01
Fiske och vattenvård 2SKOFIS02
Jakt och viltvård – specialiseringSKOJAK00S
Jakt och viltvård 1SKOJAK01
Jakt och viltvård 2SKOJAK02
Mångbruk av skogSKOMÅN0
Kurser i ämnet Skogsbruksmaskinsteknik
Skogsbruksmaskinsteknik
KursKurskod
SkogsbruksmaskinsteknikSKBSKO0
Kurser i ämnet Skogsmaskiner
Skogsmaskiner
KursKurskod
AvverkningsmaskinerSKMAVV0
Skogsmaskiner – specialiseringSKMSKO00S
Småskalig skogsteknikSKMSMA0
TerrängtransporterSKMTER0
Virkestransport med skotareSKMVIE0
Kurser i ämnet Skogsproduktion
Skogsproduktion
KursKurskod
Skogsskötsel – specialiseringSKGSKG00S
Skogsskötsel 1SKGSKO01
Skogsskötsel 2SKGSKO02
VirkesläraSKGVIR0
VirkesmätningSKGVIK0
Kurser i ämnet Skötsel av utemiljöer
Skötsel av utemiljöer
KursKurskod
Beskärning och trädvårdSKÖBEK0
Skötsel av utemiljöerSKÖSKÖ0
Skötsel av utemiljöer – specialiseringSKÖSKÖ00S
Kurser i ämnet Snöfordonsteknik
Snöfordonsteknik
KursKurskod
Pistmaskiner och utrustningSNOPIM0
PistmaskinkörningSNOPIS0
Reparation av snöfordonSNOREP0
Reparation av snöskoterSNOREE0
Snöfordon – introduktionSNOSNO0
Kurser i ämnet Social omsorg
Social omsorg
KursKurskod
Social omsorg 1SOASOC01
Social omsorg 2SOASOC02
SocialpedagogikSOASOC0
Kurser i ämnet Socialt arbete
Socialt arbete
KursKurskod
Socialt arbete 1SOCSOC01
Socialt arbete 2SOCSOC02
Kurser i ämnet Sociologi
Sociologi
KursKurskod
Etnicitet och kulturmötenSOIETN0
SociologiSOISOO0
UngdomskulturerSOIUNG0
Kurser i ämnet Specialidrott
Specialidrott
KursKurskod
IdrottsledarskapSPEIDT3
Idrottsspecialisering 1SPEIDS31
Idrottsspecialisering 2SPEIDS32
Idrottsspecialisering 3SPEIDS33
Tränings- och tävlingslära 1SPETRA31
Tränings- och tävlingslära 2SPETRA32
Tränings- och tävlingslära 3SPETRA33
Kurser i ämnet Specialpedagogik
Specialpedagogik
KursKurskod
Specialpedagogik 1SPCSPE01
Specialpedagogik 2SPCSPE02
Kurser i ämnet Sprinklerteknik
Sprinklerteknik
KursKurskod
Sprinklerteknik 1SPNSPR01
Sprinklerteknik 2SPNSPR02
Kurser i ämnet Språk specialisering
Språk specialisering
KursKurskod
Språk specialisering – retorik 1aSPAXXX01a
Språk specialisering – retorik 1bSPAXXX01b
Språk specialisering – skrivandeSPAXXX0
Kurser i ämnet Spårfordon
Spårfordon
KursKurskod
Spårfordon – grundSPOSPA0
Kurser i ämnet Styckningskunskap
Styckningskunskap
KursKurskod
FinstyckningSTCFIN0
Styckning – specialiseringSTCSTY00S
Styckning 1STCSTY01
Styckning 2STCSTY02
Styckning 3STCSTY03
Styckning 4STCSTY04
Kurser i ämnet Support och servicearbete
Support och servicearbete
KursKurskod
Kundmottagning och reservdelshanteringSUPKUN0
Service och reparationsarbeteSUPSER0
Support och hemserviceSUPSUP0
Kurser i ämnet Svenska
Svenska
KursKurskod
LitteraturSVELIT0
RetorikSVERET0
SkrivandeSVESKR0
Svenska 1SVESVE01
Svenska 2SVESVE02
Svenska 3SVESVE03
Kurser i ämnet Svenska för döva
Svenska för döva
KursKurskod
Svenska för döva 1SVNSVN01
Svenska för döva 2SVNSVN02
Svenska för döva 3SVNSVN03
Kurser i ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursKurskod
Svenska som andraspråk 1SVASVA01
Svenska som andraspråk 2SVASVA02
Svenska som andraspråk 3SVASVA03
Kurser i ämnet Svenskt teckenspråk
Svenskt teckenspråk
KursKurskod
Svenskt teckenspråk – aktiv tvåspråkighetSVKSVE0
Svenskt teckenspråk 1SVKSVK01
Svenskt teckenspråk 2SVKSVK02
Kurser i ämnet Svenskt teckenspråk för hörande
Svenskt teckenspråk för hörande
KursKurskod
Svenskt teckenspråk för hörande 1SVTSVT01
Svenskt teckenspråk för hörande 2SVTSVT02
Svenskt teckenspråk för hörande 3SVTSVT03
Svenskt teckenspråk för hörande 4SVTSVT04
Svenskt teckenspråk för hörande 5SVTSVT05
Svenskt teckenspråk för hörande 6SVTSVT06
Svenskt teckenspråk för hörande 7SVTSVT07
Kurser i ämnet Systemkunskap
Systemkunskap
KursKurskod
InjusteringsteknikSYSINJ0
SystemuppbyggnadSYSSYT0
VärmeläraSYSVÄM0
Kurser i ämnet Systemteknik – spårfordon
Systemteknik – spårfordon
KursKurskod
Systemteknik – spårfordonSYTSYS0
Kurser i ämnet Teater
Teater
KursKurskod
Dramatik och dramaturgiTEADRM0
Fysisk teaterTEAFYS0
Ljud och ljusTEALJU00S
RegiTEAREG0
RöstTEARÖS0
Scenisk gestaltning 1TEASCE01
Scenisk gestaltning 2TEASCE02
Scenisk gestaltning 3TEASCE03
Sceniskt karaktärsarbeteTEASCI0
Sceniskt karaktärsarbete – textTEASCN0
Scenografi, mask och kostymTEASCE00S
TeaterteoriTEATEA0
Kurser i ämnet Teknik
Teknik
KursKurskod
Teknik – specialiseringTEKTEK00S
Teknik 1TEKTEK01
Teknik 2TEKTEK02
Kurser i ämnet Teknisk isolering
Teknisk isolering
KursKurskod
Brand- och ljudisoleringTEIBRA0
IndustriisoleringTEIINT0
KondensisoleringTEIKOD0
VVS-isoleringTEIVVS0
Ytbeklädnad – grundTEIYTB0
Kurser i ämnet Tekniska system – el
Tekniska system – el
KursKurskod
Komponenter och system elTEYKOM3
Projektering el 1TEYPRO31
Projektering el 2TEYPRO32
Kurser i ämnet Tekniska system – VVS
Tekniska system – VVS
KursKurskod
Komponenter och system VVSTESKOP3
Projektering VVS 1TESPRO31
Projektering VVS 2TESPRO32
Kurser i ämnet Tillverkningsunderlag
Tillverkningsunderlag
KursKurskod
Tillverkningsunderlag 1TILTIL01
Tillverkningsunderlag 2TILTIL02
Kurser i ämnet Tillämpad programmering
Tillämpad programmering
KursKurskod
Tillämpad programmeringTIATIL00S
Kurser i ämnet Trafikövervakning och signalsystem – spårfordon
Trafikövervakning och signalsystem – spårfordon
KursKurskod
Trafikövervakning och signalsystem – spårfordonTRFTRA0
Kurser i ämnet Transportteknik
Transportteknik
KursKurskod
Fordonskombinationer – godstransporterTRAFOR0
Fordonskombinationer – persontransporterTRAFOD0
Yrkestrafik – vuxTRAYRK1
Yrkestrafik 1aTRAYRK01a
Yrkestrafik 1bTRAYRK01b
Kurser i ämnet Travkunskap
Travkunskap
KursKurskod
Trav 1TRVTRA01
Trav 2TRVTRA02
Kurser i ämnet Truckteknik
Truckteknik
KursKurskod
TruckteknikTRCTRU0
Kurser i ämnet Trä
Trä
KursKurskod
Bygga i träTRÄBYG0
TimringTRÄTIM0
Trä 1 – stommarTRÄTRK01
Trä 2 – beklädnadTRÄTRK02
Trä 3 – montageTRÄTRK03
Kurser i ämnet Trädgårdsanläggning
Trädgårdsanläggning
KursKurskod
Trädgårdsanläggning – specialiseringTRDTRÄ00S
Trädgårdsanläggning 1TRDTRÄ01
Trädgårdsanläggning 2TRDTRÄ02
Kurser i ämnet Trädgårdsmaskiner
Trädgårdsmaskiner
KursKurskod
TrädgårdsmaskinerTRSTRG0
Kurser i ämnet Trädgårdsodling
Trädgårdsodling
KursKurskod
TrädgårdsodlingTRRTRA0
Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bärTRRTRD0
Trädgårdsodling – plantskoleväxterTRRTRG0
Trädgårdsodling – specialiseringTRRTRA00S
Kurser i ämnet Träningslära
Träningslära
KursKurskod
Träningslära 1TRNTRN01
Träningslära 2TRNTRN02
Kurser i ämnet Tätskikt våtrum
Tätskikt våtrum
KursKurskod
Tätskikt våtrumTÄTTÄT0
Kurser i ämnet Underhållsteknik – flyg
Underhållsteknik – flyg
KursKurskod
FlygunderhållUNDFLY0
Materiallära – flygUNDMAT0
Kurser i ämnet Utställningsdesign
Utställningsdesign
KursKurskod
Utställningsdesign 1UTSUTS01
Utställningsdesign 2UTSUTS02
Utställningsdesign 3UTSUTS03S
Kurser i ämnet Vatten- och miljöteknik
Vatten- och miljöteknik
KursKurskod
DricksvattenVATDRI0
Rening av förorenat vattenVATREN0
Vatten- och miljöteknikVATVAT0
Vattenreningens mikrobiologiVATVAR0
Kurser i ämnet Vattenbruk
Vattenbruk
KursKurskod
Fiskodling 1VANFIS01
Fiskodling 2VANFIS02
Vattenbruk – grunderVANVAT0
Vattenbruk – specialiseringVANVAE00S
Kurser i ämnet Vattenkraftteknik
Vattenkraftteknik
KursKurskod
Drift, underhåll, säkerhet och miljöVAEDRT0
Generatorer och transformatorerVAEGEN0
Hydraulik, kraftstationshydraulik och turbinerVAEHYD0
KontrollanläggningarVAEKOR0
VattenkraftstationerVAEVAN0
Kurser i ämnet Ventilation – installation
Ventilation – installation
KursKurskod
VentilationsisoleringVEIVEN0
Ventilationsmontering 1VEIVEN01
Ventilationsmontering 2VEIVEN02
VentilationsserviceVEIVET0
Kurser i ämnet Ventilation – plåtslageri
Ventilation – plåtslageri
KursKurskod
Ventilationsplåtslageri 1VELVET01
Ventilationsplåtslageri 2VELVET02
Kurser i ämnet Ventilationsteknik
Ventilationsteknik
KursKurskod
LuftbehandlingVETLUF0
LuftbehandlingsanläggningarVETLUT0
LuftbehandlingssystemVETLUE0
LuftströmningVETLUS0
Ventilationsteknik – injusteringVETVEL0
Kurser i ämnet Verkstad – spårfordon
Verkstad – spårfordon
KursKurskod
Verkstad – spårfordonVEAVER0
Kurser i ämnet Verktygs- och materialhantering
Verktygs- och materialhantering
KursKurskod
Verktygs- och materialhanteringVEKVEK0
Kurser i ämnet Visuell kommunikation
Visuell kommunikation
KursKurskod
Visuell kommunikationVISVIS0
Kurser i ämnet VVS – installation
VVS – installation
KursKurskod
EntreprenadteknikVVIENT0
Sanitetsteknik 1VVISAN01
Sanitetsteknik 2VVISAN02
VVS gassvetsning rörVVIVVG0
VVS svets och lödning rörVVIVVS0
VVS-teknikVVIVVT0
Värmeteknik 1VVIVAR01
Värmeteknik 2VVIVAR02
Kurser i ämnet Växtkunskap
Växtkunskap
KursKurskod
Växtkunskap – fastighetsskötselVÄXVÄK0
Växtkunskap 1VÄXVÄX01
Växtkunskap 2VÄXVÄX02
Kurser i ämnet Växtodling
Växtodling
KursKurskod
Odling av djurfoderVAOODL0
Växtodling – specialiseringVAOVAT00S
Växtodling 1VAOVAT01
Växtodling 2VAOVAT02
Kurser i ämnet Våningsservice
Våningsservice
KursKurskod
Våningsservice 1VAIVAI01
Våningsservice 2VAIVAI02
Våningsservice 3VAIVAI03
Kurser i ämnet Vård och omsorg
Vård och omsorg
KursKurskod
Vård- och omsorgsarbete 1VÅRVÅR01
Vård- och omsorgsarbete 2VÅRVÅR02
Kurser i ämnet Vård och omsorg specialisering
Vård och omsorg specialisering
KursKurskod
Vård och omsorg specialiseringVADVAD00S
Kurser i ämnet Webbserverprogrammering
Webbserverprogrammering
KursKurskod
Webbserverprogrammering 1WESWEB01
Webbserverprogrammering 2WESWEB02
WebbtjänsterWESWET3
Kurser i ämnet Webbutveckling
Webbutveckling
KursKurskod
Webbutveckling 1WEUWEB01
Webbutveckling 2WEUWEB02
Webbutveckling 3WEUWEB33
Kurser i ämnet Yrkesteknik – flyg
Yrkesteknik – flyg
KursKurskod
AerodynamikYRKAER0
FlyglagstiftningYRKFLY0
Mänskliga faktorerYRKMAN0
Kurser i ämnet Yttre miljö
Yttre miljö
KursKurskod
Yttre miljö – anläggningarYTTYTT0
Yttre miljö – maskiner och verktygYTTYTR0

Relaterat