Hitta program, ämnesplaner och kurser i gymnasieskolan

Skriv in namnet på ämnet (till exempel svenska), kursen eller inriktningen och klicka på sök. Om du klickar på sök med tom sökruta listas alla ämnen.

Fritextsök eller sök per bokstav
Sökområde


 


Sökområde i alfabetisk sortering

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Å
Ä
Ö

Sökresultat

Urval: Svenska

Kurser i ämnet Svenska, Kod: SVE
Svenska Kod:SVE (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Litteratur SVELIT0
Retorik SVERET0
Skrivande SVESKR0
Svenska 1 SVESVE01
Svenska 2 SVESVE02
Svenska 3 SVESVE03
Kurser i ämnet Svenska för döva, Kod: SVN
Svenska för döva Kod:SVN (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Svenska för döva 1 SVNSVN01
Svenska för döva 2 SVNSVN02
Svenska för döva 3 SVNSVN03
Kurser i ämnet Svenska som andraspråk, Kod: SVA
Svenska som andraspråk Kod:SVA (Gäller från 2022-07-01)
KursKurskod
Svenska som andraspråk 1 SVASVA01
Svenska som andraspråk 2 SVASVA02
Svenska som andraspråk 3 SVASVA03

Relaterat

  • Undervisning

    Introduktionsprogram

    Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete.

  • Kurs- och ämnesplaner

    Kommentarmaterial till ämnesplaner i Gy11

    Materialen ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i ämnesplanerna.