Läroplan för vux och kursplaner för komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå

Här hittar du läroplanen och kursplanerna för komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå samt övergripande information om undervisningen på denna nivå.