Frågor och svar

Finns det tillhörande koder till yrkespaketen?

Ja, varje yrkespaket har en unik kod. Den finns dels i själva paketmallen, dels i en sammanställd kodlista. Du hittar den här (länk) Länk till annan webbplats.