Frågor och svar

Hur kodsätter jag yrkespaketen inom komvux som anpassad utbildning om avvikelser görs från de nationella paketen?

På sidan om Skolverkets koder finns ett avsnitt om koder för yrkespaket där vi har samlat koder och förklaringar till hur de är uppbyggda och hur de kan användas.

Skolverkets koder vid dokumentation av utbildning