Kursplan för svenska för invandrare (sfi)

Nya kursplanen för sfi (reviderad 2018) finns i PDF-format i vår publikationsdatabas