Kursplan för svenska för invandrare (sfi) på andra språk

Här hittar du översatta versioner av kursplanen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi).

Sedan den 1 januari 2022 gäller en ändrad kursplan för komvux i sfi. Här hittar du både den svenska originalversionen och översatta versioner av den aktuella kursplanen. Den ändrade kursplanen är en så kallad ändringsföreskrift (SKOLFS 2021:61) av grundföreskriften SKOLFS 2017:91.

Senast uppdaterad 11 oktober 2023