Frågor och svar

Kan man använda samma version av ett nationellt prov i sfi flera gånger?

Ja, om man genomför prov ofta i verksamheten kommer samma prov att användas flera gånger men med olika elever.