Frågor och svar

Kommer det att finnas elevexempel när det gäller delprov TALA?

Det finns inga elevexempel gällande delprov Tala i bedömningsanvisningarna till det nationella provet i sfi. Dessa finns i stället representerade i bedömningsstödet Samtal på gång som är kopplat till delprov Tala.