Frågor och svar

Varför har man inte gjort skillnad på studieväg 1, 2 och 3 i NP?

Elever som studerar på studieväg 1, 2 och 3 läser samma kurser (förutom 1A) och kursplanen ställer samma krav på kunskaper. Proven behöver därför mäta samma kunskaper på kursen oavsett studieväg.