Bedömningsstöd

Här hittar du stöd för bedömning i olika ämnen och kurser. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla bedömningsstöd i form av kartläggnings- och diagnosmaterial, prov och enskilda uppgifter med tillhörande bedömningsanvisningar och diskussionsmaterial.

Syftet med bedömningsstöden är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. Till skillnad från de nationella proven och bedömningsstöden i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1 är övriga bedömningsstöd inte obligatoriska för skolan att använda. 

Klicka på det ämne du är intresserad av i navigationen för att läsa mer om vilket stöd för bedömning som finns i just det ämnet. 

Bedömningsportalen

Mycket av det bedömningsstöd vi erbjuder finns i vår bedömningsportal. I bedömningsportalen finns både öppet och skyddat material. Att ett material är skyddat bakom lösenord kan bero på flera saker. Ibland är uppgifter i materialet skyddade av sekretess och ibland är det av upphovsrättliga skäl som material kräver inloggning.

Inloggningsuppgifter till bedömningsportalen får du av din rektor som i sin tur får inloggningsuppgifter från skolans huvudman. 

Läs mer om hur du får inloggning till bedömningsportalen

Senast granskad: 2017-08-14
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner