Just nu undervisar många skolor på distans i och med spridningen av coronaviruset och covid-19. Därför har vi tagit fram information om vad som gäller vid bedömning och betygssättning när eleverna får undervisning på distans. Bedömning när undervisningen sker på distans

Bedömning i komvux gymnasial

Här hittar du både generellt stöd för bedömning och specifikt stöd för bedömning och betygssättning i flera ämnen.