Bedömning i komvux gymnasial

Här hittar du både generellt stöd för bedömning och specifikt stöd för bedömning och betygssättning i flera ämnen.