Bedömning i komvux på grundläggande nivå

Här hittar du dels generellt stöd för bedömning, dels specifikt stöd i ämnena engelska, matematik, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk.