Kartläggning inom vuxenutbildningen

En kartläggning av en individs kompetenser är den första delen i en så kallad validering. Genom validering kan en individ få sin faktiska kompetens kartlagd i förhållande till krav för ett visst jobb eller en viss utbildning. En kartläggning kan också användas för exempelvis individanpassning av undervisning.

1. Inledande kartläggning

Ett kartläggningsformulär ska vara utformat så att det synliggör en individs samlade erfarenheter. För att den inledande kartläggningen ska kunna fungera för olika syften över tid bör den vara fri från bedömningsgrunder.

Den inledande kartläggningen är en sammanställning av den kompetens som individen har och som ska kunna utvecklas över tid. I vissa fall kan den inledande kartläggningen redan vara gjord av en annan aktör. I annat fall finns här ett förslag till kartläggningsformulär. Formuläret kan användas oavsett skolform.

Anpassat kartläggningsformulär Word, 94 kB, öppnas i nytt fönster.

För personer med kort/ingen skolbakgrund och begränsade erfarenheter av arbete finns ett anpassat kartläggningsformulär. Formuläret kan användas oavsett skolform.

2. Kompetenskartläggning, stöd för bedömning

När ett behov av bedömning av en individs faktiska kompetens uppstår, finns också ett syfte och därmed givna bedömningsgrunder. Utifrån bedömningsgrunderna blir det nu viktigt att fördjupa kartläggningen i de delarna, så den synliggjorda kompetensen blir bedömningsbar. Här kan det exempelvis vara nivåplacering inom svenska för invandrare (sfi) eller tillgodoräknande inom kurser.

Bedömning, betyg och prövning

En kartläggning görs för att synliggöra en individs samlade erfarenheter, kunskaper och kompetenser. Resultatet av kartläggningen kan leda till en bedömning av vad dessa erfarenheter, kunskaper och kompetenser motsvarar i det svenska skolväsendet, oavsett hur man har skaffat dem.

När dessa kunskaper bedöms och värderas av till exempel lärare benämns det oftast som validering. Målet med en validering kan vara att dokumentera individens erfarenheter, kunskaper och kompetenser i förhållande till olika kunskapskrav. Om syftet är att betygsätta dessa sker det i form av prövning. Syftet kan även vara att få dessa kunskaper och kompetenser dokumenterade i form av intyg för att söka ett visst arbete eller att anpassa studietiden efter vad individen redan kan eller behöver fördjupa sig i.

Stöd och verktyg inom validering

Mer om prövning av elevers kunskaper

Senast uppdaterad 01 september 2022

Relaterat

  • Svenska för invandrare

    Samtal på gång - bedömningsstöd i sfi

    Samtal på gång är ett stöd- och fortbildningsmaterial för bedömning av muntlig produktion och interaktion i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.

  • Utbildning för nyanlända vuxna

    Nyanlända och flerspråkiga elever kan ha behov av att kombinera studier i sfi eller svenska som andraspråk med andra kurser inom komvux.