Bedömningsstöd i moderna språk

I moderna språk finns stöd för bedömning i form av provmaterial för språken franska, spanska och tyska. Det finns även material som är gemensamt för de olika språken. För dig som är lärare i grundskolan finns även ett kommentarmaterial till kunskapskraven i ämnet.

GRUNDSKOLAN OCH GYMNASIESKOLAN

Kursprov i franska, spanska och tyska

I vår bedömningsportal finns provmaterial, formativt material och exempeluppgifter i franska, spanska och tyska. För att du som lärare ska få tillgång till det lösenordsskyddade materialet i Skolverkets bedömningsportal måste din rektor ge dig behörighet.

Nytt våren 2017

Sedan 29 mars 2017 finns några nya kursprov i bedömningsportalen. I spanska 3, franska 3 och tyska 4 finns ett nytt receptivt delprov med kombinerat läs- och hörförståelseprov. I tyska 4, franska 3, spanska 2 och språkval i årskurs 9 finns en ny skrivuppgift. 

Så fungerar Skolverkets bedömningsportal Skolverkets bedömningsportal

GRUNDSKOLAN

Kommentarmaterial till kunskapskraven i moderna språk

Som stöd för bedömning i ämnet moderna språk finns även två skriftliga kommentarmaterial till kunskapskraven. Kommentarmaterialen ger förståelse för hur kunskapskraven är konstruerade och kan med fördel även användas som underlag för studiedagar och vid sambedömning.

Kommentarmaterial till kunskapskraven i moderna språk

Senast granskad: 2017-03-29
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner