Hur sätter lärare betyg?

Du som går i skolan får betyg från årskurs 6.

På den här sidan hittar du information om betyg

och om hur lärare sätter betyg.

Terminsbetyg och slutbetyg

Du som är elev i grundskolan får betyg första gången

i slutet av höstterminen i årskurs 6.

Sedan får du ett nytt betyg i slutet av varje termin

fram till våren i årskurs 9 när du får ditt slutbetyg.

Med slutbetyget söker du sedan till gymnasieskolan.


Alla betyg du får i skolan från hösten i årskurs 6

till hösten i årskurs 9 kallas för terminsbetyg.

Terminsbetyg får du bara i de ämnen

som du har fått undervisning i under terminen som gått.

Slutbetyg är de betyg du får när du slutar grundskolan i årskurs 9.

Det är slutbetyget du använder när du söker till gymnasieskolan.

Mer information om att söka till gymnasieskolan Länk till annan webbplats.

(texten är inte på lättläst svenska)

Vad du behöver kunna för att få ett visst betyg

I varje ämne och kurs finns det krav på

vad du som elev behöver kunna för att få ett visst betyg i ett ämne.

Skalan för krav och betyg har fem steg: A, B, C, D och E.

Om du till exempel uppfyller kraven för C så får du betyget C.

Läraren sätter ett nytt betyg varje termin

och i gymnasieskolan får du betyg när en kurs är slut.

I varje ämnes kursplan framgår det vad du behöver kunna för att få ett viss betyg.

Läs kursplaner

(texterna är inte på lättläst svenska)

Hur lärare sätter betyg

Lärare sätter betyg utifrån vad du som elev kan

jämfört med kraven för betygen i slutet av en termin i grundskolan

och efter avslutad kurs i gymnasieskolan.

Då tittar läraren på allt hen vet om dina kunskaper.

Inget prov, inte ens de nationella proven,

kan ensamt avgöra ett betyg.

Så du kan till exempel ha D på ett prov men ändå få A i betyg.

Men det resultat du får på ett nationellt prov är viktigt

när läraren sätter betyg.

Du behöver inte prestera på topp hela tiden

Du som elev behöver inte varje dag visa vad du kan i ett ämne,

så du kan ha en dålig dag utan problem.

Speciellt i början av en kurs eller en kurs kan du ju inte kunna så mycket.

Det är vad du visat att du kan under en hel termin eller i en hel kurs

som bestämmer vilket betyg du får.

Du ska få extra hjälp om du kan få underkänt betyg

Läraren ska kontrollera hur det går dig i skolan

och berätta det för dig och dina föräldrar,

till exempel i utvecklingssamtalen.

Speciellt viktigt är det om du kanske inte får ett godkänt betyg.

Då ska du få extra hjälp i skolan,

till exempel av en speciallärare eller hjälp att planera skoldagen.

Du har rätt att få veta varför du har fått ett visst betyg

Du och dina föräldrar har rätt att få en förklaring

till varför du fått ett visst betyg från läraren som har satt betyget.

Din lärare behöver därför kunna förklara hur de sätter betyg,

men också stimulera dig som elev och ge dig återkoppling.

Men det går inte att överklaga ett betyg.

Om du har fått fel betyg

En lärare kan ändra ett betyg om det är tydligt att det har blivit fel,

om läraren till exempel missat något eller blandat ihop två elever.

Skolverkets information på lättläst svenska

Den här texten är på lättläst svenska.

Texten utgår från andra texter på vår webbplats.

Betyg

Senast uppdaterad 12 januari 2024

Innehåll på denna sida