Betyg

Här hittar du information om vad som gäller för betyg och betygssättning i respektive skolform.

Film

  • Film: Att sätta betyg

    Du som är lärare får veta hur du kan värdera dina betygsunderlag, göra en sammantagen bedömning och sätta ett betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper utifrån betygskriterierna.

  • Film: Så fungerar de nationella proven

    Du får veta hur de nationella proven tas fram och poängsätts samt hur du som lärare kan tänka när du ska använda provresultaten.

  • Film: Så fungerar terminsbetyg

    Du får bland annat veta hur du tar hänsyn till årskurs, ämne, undervisning och betygskriterier när du sätter terminsbetyg.