Nationella prov

De nationella proven är ett stöd för en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning av en elevs kunskaper.

Nationella prov

Här hittar du genvägar till de mest besökta sidorna om nationella prov.

Digitala nationella prov

Här hittar du information om införandet av digitala nationella prov.

Digitala nationella prov och betygsstödjande bedömningsstöd införs successivt med start år 2024. Inför det behöver huvudmän och skolor göra flera förberedelser.

Digitala nationella provRelaterat

  • Film: Så fungerar de nationella proven

    Filmen ger en ingående bild av hur de nationella proven tas fram och poängsätts samt hur du som lärare kan tänka när du ska använda provresultaten.

  • Anpassa nationella prov

    En del elever behöver anpassade prov för att få göra proven på samma villkor som alla andra. Det kan vara elever med en funktionsnedsättning eller med läs- och skrivsvårigheter.

  • Information till elever och föräldrar

    Nationella prov är obligatoriska prov som finns för att ge elever samma förutsättningar att visa vad de kan. De är tänkta att vara ett stöd för läraren.