Nationella prov

De nationella proven är ett stöd för en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning av en elevs kunskaper.

I grundskolan genomförs nationella prov i årskurs 3, 6 och 9. Nationella prov finns också i gymnasiet, komvux på gymnasial nivå och svenska för invandrare, sfi.

Provdatum

De nationella proven består av delprov. Vissa delprov ska genomföras på ett specifikt datum och andra prov ska genomföras någon gång under en provperiod.

Provdatum och provperioder

Gamla nationella prov

Här finns prov som är fria från sekretess eller exempeluppgifter som liknar uppgifterna i proven.

Gamla nationella prov och exempeluppgifter

Beställa och hantera prov

Rektorn ansvarar för att beställa nationella prov till skolan. Rektorn ansvarar också för att proven hanteras säkert enligt de regler och instruktioner som finns.

Beställa och hantera nationella prov

Genomföra och bedöma prov

Provresultatets betydelse för betyget

När du sätter betyg ska resultatet på nationella prov särskilt beaktas. Provresultatet har alltså en särskild betydelse vid betygssättningen och det har en större betydelse än andra enskilda underlag. Men provet ska inte helt styra betyget och resultatet på ett nationellt prov kan inte vara lärarens enda underlag vid betygssättningen.

Film: Så fungerar de nationella proven (tid: 7:43 min)

Den här filmen vänder sig till dig som är lärare i ämnen där nationella prov ges. Filmen ger en ingående bild av hur de nationella proven tas fram och poängsätts samt hur du som lärare kan tänka när du ska använda provresultaten.

Anpassa nationella prov

För elever med funktionsnedsättningar eller med läs- och skrivsvårigheter kan provet behöva anpassas på olika sätt i samband med genomförandet.

Anpassa nationella prov

Digitalisering av proven

Vi arbetar för att digitalisera de nationella proven och möjliggöra extern bedömning. Redan från hösten 2018 ska skolorna använda digitala enheter vid vissa prov.

Digitalisering av nationella proven

Nationella provens konstruktion

Nationella prov konstrueras av flera av landets universitet och högskolor och är väl utprövade av lärare och elever. Det tar mellan 1,5 och 2 år att konstruera ett prov.

Nationella provens konstruktion

Arkivering av nationella prov

I kommunala och statliga skolor är nationella prov allmänna handlingar. I fristående skolor gäller inte offentlighetsprincipen, men huvudmannen har ändå en skyldighet att bevara elevlösningar från de nationella proven i tre år enligt skollagen.

Arkivering av nationella prov

Spridning av nationella prov

Om det står klart att innehållet i ett nationellt prov eller delprov är känt bland elever kan rektor behöva ta beslut om att använda ett ersättningsprov. Det är viktigt att skolan har tydliga rutiner så att man kan agera skyndsamt i ett sådant fall.

Spridning av nationella prov i grundskolan och gymnasieskolan

Information till elever och föräldrar

Den här informationen vänder sig till dig som är elev, förälder eller vårdnadshavare.

Nationella prov, information till elever och föräldrar

Senast uppdaterad 08 september 2023