Provdatum för nationella prov

De nationella proven består av delprov. Vissa delprov ska genomföras på ett specifikt datum och andra prov ska genomföras någon gång under en provperiod.

Datum och provperioder

Senast uppdaterad 19 juni 2023