Beställa och hantera nationella prov

Rektorn ansvarar för att beställa nationella prov till skolan. Rektorn ansvarar också för att proven hanteras säkert enligt de regler och instruktioner som finns. Vi har stramat upp reglerna för att förhindra risken för spridning.

Provdatum

De nationella proven består av delprov. Vissa delprov ska genomföras på ett specifikt datum och andra prov ska genomföras någon gång under en provperiod.

Provdatum och provperioder

Nationella prov

Här hittar du information om gamla nationella prov, eventuella spridningar, digitalisering och arkivering med mera.

Nationella prov

Senast uppdaterad 10 oktober 2019