Kontakt- och besöksinformation

Här finns kontaktuppgifter till Skolverket och information om hur du får svar på frågor. Växeln och upplysningstjänsten når du via samma telefonnummer.

Upplysningstjänsten

Under vecka 39 har Upplysningstjänsten stängt torsdag den 24 september på eftermiddagen mellan 13-15.

Ring upplysningstjänsten på 08 - 527 332 00

Telefontid: Vardagar klockan 09.00 - 11.00.
Tisdagar och torsdagar även 13.00 - 15.00

Mejla till upplysningstjansten@skolverket.se

Ange vilken skolform din fråga gäller och i vilken roll du kontaktar oss, till exempel lärare, studie- och yrkesvägledare, vårdnadshavare etc.

Har du tittat om svaret på din fråga finns på vår sida om ansvar i skolfrågor? Där reder vi ut frågetecknen kring de områden som väcker flest frågor. Ansvar i skolfrågor

Detta kan upplysningstjänsten hjälpa till med

Vår upplysningstjänst svarar på frågor om skolan, lärar- och förskollärarlegitimation och statsbidrag. Vi tar inte ställning i enskilda ärenden. Vi kan inte heller hjälpa till med att tolka lagar, bestämmelser, ämnes- och kursplaner eller avgöra om skolor eller förskolor gör rätt eller fel.

Har du frågor om anmälningar, vänd dig till Skolinspektionen. Kontaktuppgifter på Skolinspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vår upplysningstjänst svarar på frågor om skolan, lärar- och förskollärarlegitimation och statsbidrag. Vi tar inte ställning i enskilda ärenden. Vi kan inte heller hjälpa till med att tolka lagar, bestämmelser, ämnes- och kursplaner eller avgöra om skolor eller förskolor gör rätt eller fel.

Har du frågor om anmälningar, vänd dig till Skolinspektionen. Kontaktuppgifter på Skolinspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpmedel för att kontakta oss

Taltjänst

Tjänsten Taltjänst är en tolkservice för personer med en funktionsnedsättning som rör tal, röst eller språk. Taltjänsterna erbjuder talstöd, lässtöd och skrivstöd. Taltjänst är också en service för dig som kommer i kontakt med ovanstående grupper.

Tjänsten är kostnadsfri och bokas av personen som har behov att kommunikationsstöd i form av Taltjänst.

Om Taltjänst och bokning på Stockholms läns landstings webbplats.länk till annan webbplats

Teletal

Tjänsten Teletal är en tolkservice för personer som behöver stöd i telefonsamtal. Tjänsten är kostnadsfri och man behöver inte boka tid eller ha tillstånd för att använda det. En tolk är med under hela samtalet.
Telefonnummer till Teletal: 020-22 11 44

Öppettider: 08.00-20.00

Mer information om Teletal finns på finns på Teletals webbplats.länk till annan webbplats

Texttelefoni

Texttelefoni är en tjänst som förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Det är en tjänst som ökar möjligheten för döva, hörselskadade eller talskadade personer att kommunicera med de delar av samhället som inte kan nås via en texttelefon. Tjänsten är kostnadsfri och samtalet förmedlas av en tolk.

Telefonnummer från en taltelefon till en texttelefon: 020-600 650.

Telefonnummer från en texttelefon till en taltelefon: 020-600 600.

Öppettider: dygnet runt och året om.
Mer information om texttelefoni finns på www.texttelefoni.se.länk till annan webbplats

Förmedlingstjänst för bildtelefoni

Bildtelefoni.net är en samhällstjänst som erbjuder förmedling och distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk. Personer som använder teckenspråk ringer in till tjänsten via sin dator, bildtelefon, eller 3G. Personer som använder tal ringer till förmedlingstjänst via en taltelefon.

Telefonnummer till förmedlingstjänst för bildtelefoni: 020-28 00 20

Öppettider: 06.00 - 24.00

Mer information om bildtelefoni finns på www.bildtelefoni.netlänk till annan webbplats

Informationsbroschyr om bildtelefoni på www.bildtelefoni.net (pdf)länk till annan webbplats

Taltjänst

Tjänsten Taltjänst är en tolkservice för personer med en funktionsnedsättning som rör tal, röst eller språk. Taltjänsterna erbjuder talstöd, lässtöd och skrivstöd. Taltjänst är också en service för dig som kommer i kontakt med ovanstående grupper.

Tjänsten är kostnadsfri och bokas av personen som har behov att kommunikationsstöd i form av Taltjänst.

Om Taltjänst och bokning på Stockholms läns landstings webbplats.länk till annan webbplats

Teletal

Tjänsten Teletal är en tolkservice för personer som behöver stöd i telefonsamtal. Tjänsten är kostnadsfri och man behöver inte boka tid eller ha tillstånd för att använda det. En tolk är med under hela samtalet.
Telefonnummer till Teletal: 020-22 11 44

Öppettider: 08.00-20.00

Mer information om Teletal finns på finns på Teletals webbplats.länk till annan webbplats

Texttelefoni

Texttelefoni är en tjänst som förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Det är en tjänst som ökar möjligheten för döva, hörselskadade eller talskadade personer att kommunicera med de delar av samhället som inte kan nås via en texttelefon. Tjänsten är kostnadsfri och samtalet förmedlas av en tolk.

Telefonnummer från en taltelefon till en texttelefon: 020-600 650.

Telefonnummer från en texttelefon till en taltelefon: 020-600 600.

Öppettider: dygnet runt och året om.
Mer information om texttelefoni finns på www.texttelefoni.se.länk till annan webbplats

Förmedlingstjänst för bildtelefoni

Bildtelefoni.net är en samhällstjänst som erbjuder förmedling och distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk. Personer som använder teckenspråk ringer in till tjänsten via sin dator, bildtelefon, eller 3G. Personer som använder tal ringer till förmedlingstjänst via en taltelefon.

Telefonnummer till förmedlingstjänst för bildtelefoni: 020-28 00 20

Öppettider: 06.00 - 24.00

Mer information om bildtelefoni finns på www.bildtelefoni.netlänk till annan webbplats

Informationsbroschyr om bildtelefoni på www.bildtelefoni.net (pdf)länk till annan webbplats

Övriga kontaktuppgifter

Ring växeln på 08 - 527 332 00

Växeln är öppen måndag - fredag klockan 08.30 - 16.00 (lunchstängt klockan 11.30 - 12.30).

Alla anställda hos Skolverket har egna e-postadresser enligt principen fornamn.efternamn@skolverket.se

För allmän information där kontaktpersonen är oklar , kan du skicka e-post till registrator:

Mejla till registrator@skolverket.se

Besöks- och postadress

Besöksadress

Svetsarvägen 16, 171 41 Solna.

Just nu har Upplysningstjänsten inte möjlighet att ta emot spontana besök.
Det bästa är att du tar kontakt med oss via mejl och telefon.
Vid behov att träffa någon hos oss kan du boka ett besök.

Bokade besök kan tas emot efter överenskommelse,
måndag - fredag kl. 08.00 - 16.30 (september- april)
och kl. 08.00 - 16.00 (maj-augusti).

Postadress

Skolverket, Box 4002, 171 04 Solna

Presstjänst

Kontakta Skolverkets presstjänst: 08-527 333 00 eller
mejla presstjanst@skolverket.se.

Läs mer om presstjänsten

Elektroniska fakturor

Peppol-id: 0007:2021004185
GLN-adress: 7340093203944

Skicka e-faktura till Skolverket

Organisationsnummer

Skolverkets organisationsnummer är 202100-4185.

Direktkontakt för vissa frågor

Här finns e-postadresser till olika verksamhetsområden, till exempel kan du mejla tekniska frågor direkt till supporten.

Spridning av nationella prov

Om du har viktig information om de nationella proven, till exempel uppgifter om att ett prov har spridits inför ett provtillfälle, kontakta gärna oss.

Mejla till nationellaprov@skolverket.se

Om du har viktig information om de nationella proven, till exempel uppgifter om att ett prov har spridits inför ett provtillfälle, kontakta gärna oss.

Mejla till nationellaprov@skolverket.se

Klagomål på en skola/förskola

Kommunen eller skolans styrelse, om det är en fristående skola/förskola, har ansvar för att skolan följer reglerna. Kontakta först rektorn eller förskolechefen. Alternativt kontaktar du skolhuvudmannen (kommunen eller styrelsen till en fristående skola) som ska hantera ditt klagomål skriftligt. Om du därefter vill gå vidare och göra en anmälan kan du vända dig till Skolinspektionen.

Kommunen eller skolans styrelse, om det är en fristående skola/förskola, har ansvar för att skolan följer reglerna. Kontakta först rektorn eller förskolechefen. Alternativt kontaktar du skolhuvudmannen (kommunen eller styrelsen till en fristående skola) som ska hantera ditt klagomål skriftligt. Om du därefter vill gå vidare och göra en anmälan kan du vända dig till Skolinspektionen.

Anmäla en skola/förskola

Vill du anmäla en skola eller förskola eller har frågor om anmälningar vänder du dig till Skolinspektionen.

Att anmäla en skola eller förskola, på Skolinspektionens webbplatslänk till annan webbplats

Kontaktuppgifter till Skolinspektionen, på Skolinspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du anmäla en skola eller förskola eller har frågor om anmälningar vänder du dig till Skolinspektionen.

Att anmäla en skola eller förskola, på Skolinspektionens webbplatslänk till annan webbplats

Kontaktuppgifter till Skolinspektionen, på Skolinspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enskilda statsbidrag

Frågor om enskilda statsbidrag skickar du till bidragets mejladress, till exempel frågor om blanketter, villkor och utbetalning. Mejladressen finns på bidragets webbsida. Du hittar alla webbsidor för statsbidrag här:

Hitta och välj statsbidraglänk till annan webbplats

Frågor om enskilda statsbidrag skickar du till bidragets mejladress, till exempel frågor om blanketter, villkor och utbetalning. Mejladressen finns på bidragets webbsida. Du hittar alla webbsidor för statsbidrag här:

Hitta och välj statsbidraglänk till annan webbplats

Tekniska frågor om utbildningsplattformen

Om du har tekniska frågor om utbildningsplattformen kan du skicka e-post till: utbildningsplattformen@skolverket.se

Om du har tekniska frågor om utbildningsplattformen kan du skicka e-post till: utbildningsplattformen@skolverket.se

Tekniska frågor om e-tjänsten för statsbidrag

Om du har tekniska frågor om e-tjänsten kan du skicka e-post eller ringa till supporten för e-tjänsten.

Kontakta supporten för statsbidrags e-tjänstlänk till annan webbplats

Om du har tekniska frågor om e-tjänsten kan du skicka e-post eller ringa till supporten för e-tjänsten.

Kontakta supporten för statsbidrags e-tjänstlänk till annan webbplats

Tekniska frågor om bedömningsportalen

Om du har tekniska frågor om bedömningsportalen kan du sända e-post till

Kontakta supporten för bedömningsportalen och dess kontohanteringenlänk till annan webbplats

Om du har tekniska frågor om bedömningsportalen kan du sända e-post till

Kontakta supporten för bedömningsportalen och dess kontohanteringenlänk till annan webbplats

Ta del av allmänna handlingar

Om du vill ta del av allmänna handlingar sänd e-post till registrator:

Mejla till registrator@skolverket.se

Om du vill ta del av allmänna handlingar sänd e-post till registrator:

Mejla till registrator@skolverket.se

Support för elektroniska fakturor

Om du behöver hjälp med att sätta upp e-faktura eller om andra frågor om beställningar och fakturor, mejla till bestallning.faktura@skolverket.se

Skicka e-faktura till Skolverket

Upphandling på Skolverket, bra att veta för dig som leverantör

Om du behöver hjälp med att sätta upp e-faktura eller om andra frågor om beställningar och fakturor, mejla till bestallning.faktura@skolverket.se

Skicka e-faktura till Skolverket

Upphandling på Skolverket, bra att veta för dig som leverantör

Lärarnas ansvarsnämnd (LAN)

Lärarnas ansvarsnämnd (LAN) prövar om lärare eller förskollärare som misskött sig ska få en varning eller bli av med sina legitimationer. Prövningen sker efter att Skolinspektionen gjort en anmälan.

Kontaktpersoner på Lärarnas ansvarsnämndlänk till annan webbplats

Lärarnas ansvarsnämnd (LAN) prövar om lärare eller förskollärare som misskött sig ska få en varning eller bli av med sina legitimationer. Prövningen sker efter att Skolinspektionen gjort en anmälan.

Kontaktpersoner på Lärarnas ansvarsnämndlänk till annan webbplats

Lämna en synpunkt om skolverket.se

Upplever du att något inte fungerar som det ska på webbplatsen? Eller är det något du saknar eller inte hittar på skolverket.se? Hjälp oss att bli bättre genom att lämna en synpunkt.

Kontaktformulär till huvudredaktionen för skolverket.se

Senast uppdaterad 23 september 2020