Kontakt- och besöksinformation

Här finns kontaktuppgifter till Skolverket och information om hur du får svar på frågor. Växeln och upplysningstjänsten når du via samma telefonnummer.

Upplysningstjänsten

Ring upplysningstjänsten på 08 - 527 332 00

Telefontid: Vardagar klockan 09.00 - 11.00.
Tisdagar även 13.00 - 15.00 och torsdagar även 14.00 - 16.00.

E-post till upplysningstjansten@skolverket.se

Ange vilken skolform din fråga gäller och i vilken roll du kontaktar oss, till exempel lärare, studie- och yrkesvägledare, vårdnadshavare etc.

Har du tittat om svaret på din fråga finns på vår sida om ansvar i skolfrågor? Där reder vi ut frågetecknen kring de områden som väcker flest frågor. Ansvar i skolfrågor

Detta kan upplysningstjänsten hjälpa till med

Vår upplysningstjänst svarar på frågor om skolan, lärar- och förskollärarlegitimation och statsbidrag. Vi tar inte ställning i enskilda ärenden. Vi kan inte heller hjälpa till med att tolka lagar, bestämmelser, ämnes- och kursplaner eller avgöra om skolor eller förskolor gör rätt eller fel.

Har du frågor om om anmälningar, vänd dig till Skolinspektionen. Kontaktuppgifter på Skolinspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpmedel för att kontakta oss

Taltjänst

Tjänsten Taltjänst är en tolkservice för personer med en funktionsnedsättning som rör tal, röst eller språk. Taltjänsterna erbjuder talstöd, lässtöd och skrivstöd. Taltjänst är också en service för dig som kommer i kontakt med ovanstående grupper.

Tjänsten är kostnadsfri och bokas av personen som har behov att kommunikationsstöd i form av Taltjänst.

Om Taltjänst och bokning på Stockholms läns landstings webbplats.länk till annan webbplats

Teletal

Tjänsten Teletal är en tolkservice för personer som behöver stöd i telefonsamtal. Tjänsten är kostnadsfri och man behöver inte boka tid eller ha tillstånd för att använda det. En tolk är med under hela samtalet.
Telefonnummer till Teletal: 020-22 11 44

Öppettider: 08.00-20.00

Mer information om Teletal finns på finns på Teletals webbplats.länk till annan webbplats

Texttelefoni

Texttelefoni är en tjänst som förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Det är en tjänst som ökar möjligheten för döva, hörselskadade eller talskadade personer att kommunicera med de delar av samhället som inte kan nås via en texttelefon. Tjänsten är kostnadsfri och samtalet förmedlas av en tolk.

Telefonnummer från en taltelefon till en texttelefon: 020-600 650.

Telefonnummer från en texttelefon till en taltelefon: 020-600 600.

Öppettider: dygnet runt och året om.
Mer information om texttelefoni finns på www.texttelefoni.se.länk till annan webbplats

Förmedlingstjänst för bildtelefoni

Bildtelefoni.net är en samhällstjänst som erbjuder förmedling och distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk. Personer som använder teckenspråk ringer in till tjänsten via sin dator, bildtelefon, eller 3G. Personer som använder tal ringer till förmedlingstjänst via en taltelefon.

Telefonnummer till förmedlingstjänst för bildtelefoni: 020-28 00 20

Öppettider: 06.00 - 24.00

Mer information om bildtelefoni finns på www.bildtelefoni.netlänk till annan webbplats

Informationsbroshyr om bildtelefoni på www.bildtelefoni.net (pdf)länk till annan webbplats

Övriga kontaktuppgifter

Ring växeln på 08 - 527 332 00

Växeln är öppen måndag - fredag klockan 08.30 - 16.00 (lunchstängt klockan 11.30 - 12.30).

Avvikande öppettider:
6 juni, nationaldagen - stängt
21 juni, midsommarafton - stängt

Alla anställda hos Skolverket har egna e-postadresser enligt principen fornamn.efternamn@skolverket.se

För allmän information där kontaktpersonen är oklar , kan du skicka e-post till registrator:

E-post till registrator@skolverket.se

Besöks- och postadress

Besöksadresser

Fleminggatan 14, Stockholm
Fjärde Bassängvägen 15, Stockholm

Skolverkets öppettider för spontana besök är kl. 09.00 -11.00.
Bokade besök kan tas emot, efter överenskommelse, måndag - fredag kl. 08.00 - 16.30 (september- april) och kl. 08.00 - 16.00 (maj-augusti).

Postadress

Skolverket
106 20 Stockholm

Presstjänst

Kontakta Skolverkets presstjänst: 08-527 333 00 eller
mejla presstjanst@skolverket.se.

Läs mer om presstjänsten

Elektroniska fakturor

Peppol-id: 0007: 2021004185
GLN-adress: 7340093203944

Skicka e-faktura till Skolverket

Från den 1 april 2019 ska alla leverantörer till Skolverket skicka oss en e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Lag om krav på e-faktura

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Inköp som görs av oss, Skolverket, ska därför faktureras med en e-faktura. Kom även ihåg att ange vår referens i fakturan.

Skolverket kan ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. I så fall behöver ni ansluta er via ett företag som stödjer er e-fakturering via PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket. Skolverkets PEPPOL-ID är 0007: 2021004185.

Ett annat alternativ är att använda vår VAN-tjänst. Vårt parts-id är GLN/Orgnr 7340093203944. Kontakta oss via e-post nedan för frågor kring anslutning.

Ni som inte e-fakturerar idag

  • Om ni inte har ett affärssystem. Använd vår fakturaportal via Visma Proceedo, där du enkelt kan registrera din e-faktura. Kontakta oss om du vill ha en inbjudan till portalen.
  • Om ni har ett affärssystem. Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Frågor och svar om obligatorisk e-faktura på Diggs webbplatslänk till annan webbplats

För mer information om e-faktura: www.digg.selänk till annan webbplats, www.sfti.selänk till annan webbplats och www.skl.selänk till annan webbplats

Organisationsnummer

Skolverkets organisationsnummer är 202100-4185.

Direktkontakt för vissa frågor

Här finns e-postadresser till olika verksamhetsområden, till exempel kan du mejla tekniska frågor direkt till supporten.

Spridning av nationella prov

Om du har viktig information om de nationella proven, till exempel uppgifter om att ett prov har spridits inför ett provtillfälle, kontakta gärna denna adress: nationellaprov@skolverket.se

Klagomål på en skola/förskola

Kommunen eller skolans styrelse, om det är en fristående skola/förskola, har ansvar för att skolan följer reglerna. Kontakta först rektorn eller föreskolechefen. Alternativt kontaktar du skolhuvudmannen (kommunen eller styrelsen till en fristående skola) som ska hantera ditt klagomål skriftligt. Om du därefter vill gå vidare och göra en anmälan kan du vända dig till Skolinspektionen.

Anmäla en skola/förskola

Vill du anmäla en skola eller förskola eller har frågor om anmälningar vänder du dig till Skolinspektionen.

Att anmäla en skola eller förskola, på Skolinspektionens webbplatslänk till annan webbplats

Kontaktuppgifter till Skolinspektionen, på Skolinspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enskilda statsbidrag

Frågor om enskilda statsbidrag skickar du till bidragets mejladress, till exempel frågor om blanketter, villkor och utbetalning. Mejladressen finns på bidragets webbsida. Du hittar alla webbsidor för statsbidrag här:

Hitta och välj statsbidraglänk till annan webbplats

Tekniska frågor om e-tjänsten för statsbidrag

Om du har tekniska frågor om e-tjänsten kan du skicka e-post eller ringa till supporten för e-tjänsten.

Kontakta supporten för statsbidrags e-tjänstlänk till annan webbplats

Tekniska frågor om bedömningsportalen

Om du har tekniska frågor om bedömningsportalen kan du sända e-post till

Kontakta supporten för bedömningsportalen och dess kontohanteringenlänk till annan webbplats

Ta del av allmänna handlingar

Om du vill ta del av allmänna handlingar sänd e-post till registrator:

E-post till registrator@skolverket.se

Support för elektroniska fakturor

Om du behöver hjälp med att sätta upp e-faktura eller om andra frågor om beställningar och fakturor skickar du e-post till bestallning.faktura@skolverket.se

Upphandling på Skolverket, bra att veta för dig som leverantörlänk till annan webbplats

Lärarnas ansvarsnämnd (LAN)

Lärarnas ansvarsnämnd (LAN) prövar om lärare eller förskollärare som misskött sig ska få en varning eller bli av med sina legitimationer. Prövningen sker efter att Skolinspektionen gjort en anmälan.

Kontaktpersoner på Lärarnas ansvarnämndlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 18 juni 2019