Skolverket

Få syn på språket

tumnagel

Ett kommentarmaterial om språk- och kunskapsutveckling i alla skolformer, verksamheter och ämnen.

Det språkliga perspektivet har stor betydelse i alla skolformer och ämnen. Få syn på språket förtydligar det språkliga perspektivet som är lyft i styrdokumenten hela vägen från förskola till vuxenutbildning. Materialet riktar sig till dig som arbetar i någon av dessa skolformer, oberoende av ålder på dina elever eller vilket eller vilka ämnen du undervisar i. Materialet kan vara särskilt användbart för dig som undervisar i något annat ämne än språkämnena.

Ladda ner som PDF (556 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
70 kr/st (+porto)
Antal sidor
30
Best nr
978-913832606-0

Proxy error: 304

Message: Could not get page