Skolverket

Allmänna råd med kommentarer om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

tumnagel

Dessa allmänna råd med kommentarer har tagits fram för att stödja lärare och rektorer i arbetet med utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen.

År 2014 trädde nya bestämmelser om extra anpassningar ikraft (3 kap skollagen 2010:800). Det innebär att det finns skrivningar i de allmänna råden som behöver revideras. När är ännu inte bestämt.

Hösten 2013 ändrades bestämmelserna i skollagen om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Ändringarna i skollagen innebär sammanfattningsvis att utvecklingssamtalet har fått en utvidgad roll och att kravet på skriftliga individuella utvecklingsplaner avskaffas i de årskurser betyg sätts. Skriftliga individuella utvecklingsplaner ska upprättas en gång per läsår för elever i årskurs 1-5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt i årskurs 1-6 i specialskolan. De ska även upprättas en gång per läsår för elever i årskurs 6-9 i grundsärskolan i de fall betyg inte sätts. Motsvarande gäller för elever i årskurs 7-10 i specialskolan som läser enligt grundsärskolans kursplaner.

Ladda ner som PDF (329 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
45 kr/st (+porto)
Antal sidor
32
Best nr
13:1389

Proxy error: 304

Message: Could not get page