Skolverket

Studiepaket till Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

tumnagel

Studiepaketet kan användas av rektorer, elevhälsans personal, lärare och övrigskolpersonal vid möten, under studiedagar och på arbetslagsträffar.

Studiepaketet är tänkt att bidra till en fördjupad kunskap om vad som står i de allmänna råden och inspirera till diskussion och reflektion om vad det innebär för den egna verksamheten.

Nedan finns matriserna som avslutar varje avsnitt som redigerbara pdf:er.

Ladda ner som PDF (166 KB)

Proxy error: 304

Message: Could not get page