Skolverket

Diskussionsunderlag: Digital kompetens i förskoleklassen

tumnagel

Med det här diskussionsunderlaget vill vi hjälpa förskollärare, lärare och skolbibliotekarier i förskoleklassen att arbeta bättre och mer systematiskt med digital kompetens.

Tillsammans med dina kollegor kan du reflektera över de förtydliganden och förstärkningar som har gjorts i läroplanen när det gäller digital kompetens och vad det innebär för din undervisningspraktik. Diskussionsunderlaget kan också användas för självständiga reflektioner.

Ladda ner som PDF (585 KB)

Proxy error: 304

Message: Could not get page