Skolverket

Läroplan för sameskolan 2011 (Reviderad 2017)

tumnagel

Läroplanen har reviderats med skrivningar om digital kompetens.

Under läsåret 2017/2018 är det möjligt att följa den nya eller den gamla läroplanen. Från och med läsåret 2018/2019 är det däremot obligatoriskt att följa den nya läroplanen. Se länk till den gamla läroplanen nedan.

Regeringen har aviserat att det centrala innehållet ska stadieindelas från och med höstterminen 2018. Därför finns läroplanen för tillfället bara som pdf. När förändringarna som följer av stadieindelningen är införda kommer den även att finnas att beställa, preliminärt i september 2018.

Läroplanen innehåller tre delar:
1. Skolans värdegrund och uppdrag
2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
3. Förskoleklassen
4. Fritidshemmet
5. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

Ladda ner som PDF (1341 KB)

Proxy error: 304

Message: Could not get page