Skolverket

Utvärdering av statsbidraget för personalförstärkning i skolbibliotek

Redovisning av uppdraget om utvärdering av statsbidraget för personalförstärkning inom skolbibliotek enligt förordning (2016:370).

Utvärderingen fokuserar på förutsättningarna för implementering av statsbidraget hos de huvudmän som beviljats bidrag, hur väl statsbidraget motsvarar de behov som finns hos huvudmännen samt bidragets effekter på kort sikt. Resultaten bygger på en enkätstudie som har skickats ut till huvudmän som tagit del av statsbidraget under läsåret 2016/17 samt på ett antal intervjuer av huvudmannarepresentanter och rektorer.

Ladda ner som PDF (1420 KB)

Proxy error: 304

Message: Could not get page