PM - Elever i gymnasieskolan läsåret 2017/18

I denna PM ges en beskrivning av den officiella statistiken om gymnasieskolans elever läsåret 2017/18. Antalet elever fortsätter att öka för andra året i rad.

Det finns totalt 347 900 elever registrerade i gymnasieskolan. Det är en ökning med en procent och sammanlagt cirka 4 000 elever från föregående läsår. Elever i år 1 ökar inte i jämförelse med föregående läsår. Däremot är antalet i år 1 läsåret 2017/18 större än antalet elever som var i årskurs 3 läsåret 2016/17 vilket bidrar till den ökning vi ser. Antalet elever på nationella programmen ökade med 5 000 elever mellan läsåren 2016/17 och 2017/18 och den ökningen står nästan bara högskoleförberedande program för med cirka 4 500 elever. Samtidigt skedde en minskning på introduktionsprogrammet med totalt 1 100 elever. I gymnasieskolan går ungefär 83 procent eller cirka 288 800 av eleverna på ett nationellt program. Omkring 59 100 av eleverna går på ett introduktionsprogram. I kommande avsnitt går vi närmare in på elever på nationella program och intro-duktionsprogrammet.

Ladda ner som PDF (264 KB)
Tipsa:

Proxy error: 304

Message: Could not get page