Skolverket

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (reviderad 2018)

tumnagel

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet innehållet fem delar och beslutas av regeringen.

Läroplanens fem delar är:
1. Skolans värdegrund och uppdrag
2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
3. Förskoleklassen
4. Fritidshemmet
5. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

Den här upplagan av läroplanen har reviderats för att förtydliga skolans uppdrag att främja jämställdhet och motverka könsmönster som kan begränsa eleverna. Förändringarna finns i läroplanens första och andra del.

Vidare har kursplanerna i moderna språk, moderna språk kinesiska och teckenspråk för hörande inom ramen för språkval stadieindelats. Dessa kursplaner har fått kunskapskrav i årskurs 6.

Ladda ner som PDF (1153 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
200 kr/st (+porto)
Antal sidor
302
Best nr
978-913832733-3

Proxy error: 304

Message: Could not get page