Skolverket

Läroplan för grundsärskolan (reviderad 2018)

tumnagel

Läroplanen för grundsärskolan innehåller tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen 3. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav.

Den här upplagan har reviderats för att förtydliga skolans uppdrag att främja jämställdhet och motverka könsmönster som kan begränsa eleverna. Förändringarna finns i läroplanens första och andra del.

Vidare har kursplaner för ämnen och ämnesområden stadieindelats och kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 i fem ämnen tillkommit. Förändringarna är i svenska, svenska som andraspråk, matematik, natur- och samhällsorienterande ämnen.

Ladda ner som PDF (1889 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
200 kr/st (+porto)
Antal sidor
187
Best nr
978-913832724-1

Proxy error: 304

Message: Could not get page