PM - Planerad undervisningstid i grundskolan läsåret 2015/16

I denna promemoria beskrivs Skolverkets statistik om planerad undervisningstid i grundskolan läsåret 2015/16.

Statistiken ger möjlighet att följa hur den planerade undervisningstiden fördelas över årskurserna, i vilken mån fördelningen av olika ämnens undervisningstid förändras samt om den utökade undervisningstiden i matematik har påverkat skolenheternas sammantagna inplanerade undervisningstid. Sedan hösten 2011 samlar Skolverket in skolenheternas planerade undervisningstid. Nytt för läsåret 2015/16 är att kommuner kan välja att rapportera en gemensam timplan för hela kommunen samtidigt. För dessa kommuner har den planerade undervisningstiden brutits ned på skolenhetsnivå. Skolenheterna/kommunerna ska i insamlingen ange den tid som planeras för varje ämne/block och varje årskurs. Uppgifterna bör inte förväxlas med den faktiska genomförda undervisningstiden. För läsåret 2015/16 har omkring 93 procent av skolenheterna/kommunerna rapporterat in uppgifter om den planerade undervisningstiden.
Nytt PM (20160511) med korrigerad statistik eftersom det förra PM:et baserades på elevuppgifter från läsåret 2014/15.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2016

Serie: Beskrivande statistik

Diarienummer : 2015:01339

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt