PM - Betyg och stöd från årskurs 6 till 9

De elever som lämnade årskurs 9 våren 2016 är den första elevkullen som också fick betyg i årskurs 6. I den här promemorian följer vi upp elevernas resultatutveckling och tittar även på skolornas insatser i form av särskilt stöd.

De allra flesta uppnår godkända betyg (A–E) både i årskurs 6 och 9. Men alla elever avslutar inte grundskolan med godkända betyg. Vi ser att en stor andel av eleverna som uppvisar bristande kunskaper i årskurs 6 saknar godkända betyg även tre år senare då de avslutar årskurs 9.I de flesta ämnen har eleverna antingen fått samma betyg som i årskurs 6 eller fått högre slutbetyg. Störst andel elever som fått ett högre betyg i årskurs 9 än i årskurs 6 är det i ämnena hem- och konsumentkunskap och i modersmål där över hälften (58 procent) fått ett högre betyg. Matematik är det ämne där störst andel (41 procent) fått ett lägre betyg i årskurs 9 än de hade i årskurs 6. Mycket pekar på att skolorna har problem med att sätta in rätt typ av stöd för elever med svårigheter i skolan. Totalt sett är det drygt 15 600 elever som inte uppnått godkända betyg i alla ämnen i årskurs 6. Av dem har närmare 9 100 inte heller uppnått godkända betyg i alla ämnen i årskurs 9. Bland de 8 800 av dem som vi även kan koppla till uppgifter om särskilt stöd ser vi att närmare hälften, 4 200 elever, har fått särskilt stöd under årskurs 8 och/eller 9. Det är därmed närmare 4 600 elever med F eller uteblivet betyg i både årskurs 6 och 9 som varken fått särskilt stöd i årskurs 8 eller i årskurs 9.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2017

Serie: Beskrivande statistik

Diarienummer : 2017:690

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

Sedan den 1 juli är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer kommer Skolverket inte längre tillhandahålla i tryckt format. Vi undersöker en eventuell ny lösning. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt. Beställningar gjorda före den 1 juli kommer att hanteras enligt överenskommelse.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


Från den 1 juli är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer kommer Skolverket inte längre tillhandahålla i tryckt form. Vi undersöker en eventuell ny lösning. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt. Beställningar gjorda före den 1 juli kommer att hanteras enligt överenskommelse.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt