Skolmiljön i bilder

I denna studie analyseras skolmiljön utifrån ett slumpmässigt urval av årskurs 5-elevers bilder och teckningar.

I denna studie analyseras skolmiljön utifrån elevers bilder. Inom den Nationella Utvärderingen 1992 har ca 3500 barn i åk 5 beskrivit sin skola i ord och bild. Ett slumpmässigt urval omfattande 191 av barnens bilder har beskrivits och analyserats. Syftet med studien är att dels beskriva vad barn i åk 5 berättar i bild om sin skolmiljö, tolka barnens bilder och relatera tolkningarna till tidigare forskning om skolmiljö, dels att utveckla en metod för analys av barnbilders innehåll. Metoden kan sammanfattas som en kvantitativ beskrivning av kategorier och en kvalitativ tolkning av bildinnehållet. Beträffande klassrummen är lärarens plats det vanligaste motivet och framstår som symbolen för klassrummet. I klassrummen är barnens arbete det minst vanliga motivet. I bilderna av andra undervisningslokaler, t ex bibliotek, är barnens arbetsplatser och deras eget arbete betydligt vanligare motiv än i klassrummen. De människor som finns på bilderna visar oftast barn som leker på skolgården eller arbetar i andra undervisningslokaler. Dessutom förekommer människor i nästan alla bilder av aktiviteter utanför den vanliga undervisningen. Troligen kan värdefulla synpunkter från barnen hämtas i ett medvetet arbete med bild och miljö. Bilderna kan sedan användas som diskussionsunderlag i skolans miljöarbete. Enligt arbetsmiljölagen har rektorn ett arbetsmiljöansvar, varför barnbilderna även kan vara ett underlag för rektorns planering. Sökord; barnbilder, innehållsanalys, skolmiljö

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1994

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt