Slöjdprocessen - om arbetsformer och kunskap

I denna fördjupande och jämförande analys av den Nationella Utvärderingen i slöjd belyses olika arbetsformer och kunskapsuppfattningar.

Den Nationella Utvärderingen i slöjd genomfördes i grundskolans årskurs 9 under våren 1992. Denna rapport är en fördjupad och jämförande analys av Elevenkät 2 utifrån de resultat som framkommit i Elevenkät 1 och Lärarenkäten och av en vidare analys av elever och lärares Dagboksanteckningar i slöjd. Här belyses olika arbetsformer och kunskapsuppfattningar kring ämnet slöjd. Analysen har visat att det för så väl arbetsprocessens förlopp som för resultatet av skolarbetet är viktigt att eleven har ett reellt inflytande över hela processen från idé och planering till värdering. Lärarna anser att elevernas önskemål och utvärderingar är utgångspunkten i planeringen, men analysen visar att de själva till största delen står för denna. Slöjdprocessen har ett eget värde för att den är verklig. Den pågående processens resultat av den är påtagligt synliga för eleven. När problem dyker upp får eleven använda sin totala tanke och handlingsberedskap med sinnesupplevelser men också de totala kunskaper eleven har utvecklat inom sig. Eleven bereds i slöjdarbetet möjlighet att använda införlivade kunskaper som baskunskaper i matematik, svenska och andra ämnen i verkliga situationer. I utvärderingen framkommer att skillnader i arbetsformerna påverkar processen och att de också ger skillnader i resultatet, det vill säga kunskaper. Att bli medveten om processen, vad man gjort, lärt sig och upplevt, kan kanske bättre förstås av eleverna om de bereds möjlighet att utvärdera slöjdundervisning i grundskolan. Sökord; slöjd

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1994

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt