Att välja skola

Rapporten ger en beskrivning av effekter av och förhållningssätt till rätten att välja skola i tolv kommuner.

Rapporten redovisar en utvärdering av rätten att välja skola inom den obligatoriska skolans ram. Den genomförda utvärderingen ingår som ett led i Skolverkets arbete med att beskriva spännvidden och variationen i svensk skola och bildar därmed tillsammans med andra studier underlag för en värdering av likvärdigheten. För tydliggöra effekterna av elevers skolbyten har skolbarnsfamiljers boende, flyttningar och invandring kartlagts. Utvärderingen har tydliggjort boendesegregationen och dess effekter på elevsammansättningen i skolan. Det råder följaktligen mycket olika förutsättningar i skolor i olika områden. Totalt i de studerade kommunerna har 13 442 elevers byte av skola studerats. Könsskillnaderna var marginella bland skolbytarna. Närmare 60 procent av alla skolbyten skedde i samband med skolstart respektive vid övergång till år 4 och år 7. Ungefär en tredjedel började i fristående skola. För skolbarnsföräldrar är det viktigt att den skola som väljs har bra lärare, är lugn och stabil och har ett gott rykte. Det är även av stor vikt att skolan ställer tydliga krav på kunskaper samt uppförande och ordning, liksom att skolan tar väl hand om elever med svårigheter. Eleverna i studien är genomgående positiva till möjligheterna att välja skolor med olika profiler och inriktningar.Rapporten påpekar även att det är viktigt att varje kommun kontinuerligt följer upp och bevakar effekter av den ökade möjligheten att välja skola.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1996

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt