Introduktionsprogram, eleverna och deras sysselsättning efteråt

Denna registerstudie har undersökt sysselsättningen fem år efter gymnasiestarten hos samtliga de 9 540 elever som började på något av de fyra introduktionsprogrammen 2012; programinriktat individuellt val, preparandutbildning, yrkesintroduktion samt individuellt alternativ.

Eleverna följdes över en lång tidsperiod – från att de började sina gymnasiestudier på introduktionsprogram år 2012 och undersökt deras sysselsättning fem år senare, år 2017.

En majoritet av eleverna som börjar på introduktionsprogram, 74 procent, är sysselsatta efter sina gymnasiestudier – antingen i förvärvsarbete eller i fortsatta studier. Men andelen sysselsatta varierar för de olika introduktionsprogrammen. Högst sysselsättning har elever som började på programinriktat individuellt val, 84 procent. Lägst har elever som började på individuellt alternativ, 65 procent. De flesta av eleverna som arbetar efter avslutat introduktionsprogram är sysselsatta inom vård och omsorg, oavsett vilket introduktionsprogram eleven började på.

Denna registerstudie har följt samtliga 9 540 elever som började på något av de fyra introduktionsprogrammen programinriktat individuellt val, preparandutbildning, yrkesintroduktion samt individuellt alternativ (språkintroduktion har exkluderats) över en lång tidsperiod – från att de började sina gymnasiestudier på introduktionsprogram år 2012 och undersökt deras sysselsättning fem år senare, år 2017.

Elevernas sysselsättning efter gymnasieskolan förklaras främst av förkunskaper från grundskolan samt om eleverna gjort övergångar till nationella program. Studien visar även att valet av introduktionsprogram har betydelse. Program med tydlig yrkesinriktning som programinriktat individuellt val och yrkesintroduktion leder med större sannolikhet till sysselsättning jämfört med preparandutbildning och individuellt alternativ.

I studien har också en grupp elever identifierats som varje år börjar på introduktionsprogram och som saknar godkända betyg i samtliga ämnen från grundskolan.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2019

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt