Grundskolebetygens betydelse för resultaten i gymnasieskolan

Betyget från grundskolan och vilket nationellt program en elev väljer har stor betydelse för om eleven ska ta gymnasieexamen inom tre år. Det gäller speciellt för elever med lite lägre betyg, där andelen med examen är dubbelt så hög för elever på yrkesprogram jämfört med elever på högskoleförberedande program.

I denna studie undersöker Skolverket hur elevernas slutbetyg i grundskolan påverkar deras resultat i gymnasieskolan. Det är en registerstudie som utgår från de cirka 88 200 elever som slutförde årskurs 9 våren 2017 och samma höst började på något av gymnasieskolans nationella program.

I rapporten jämförs elever med samma genomsnittliga betyg (meritvärde) från grundskolan, och hur stor andel av eleverna som tagit examen efter tre år i gymnasieskolan. En av rapportens huvudresultat är att examensfrekvensen i princip alltid är högre för elever som antas till yrkesprogram jämfört med högskoleförberedande program. Störst skillnad i examensfrekvens mellan de båda programtyperna återfinns bland elever med låga genomsnittliga grundskolebetyg.

Högst examensfrekvens givet betyget från grundskolan har elever som läser mansdominerade yrkesprogram som bygg- och anläggning och fordon och transport.

I rapporten presenteras analyser av hur betygen från årskurs 9 i grundskoleämnena matematik, svenska och engelska påverkar utfallet i gymnasieskolan. I rapporten presenteras också en analys huruvida examensfrekvensen i gymnasieskolan skiljer sig beroende på om en elev fått ett slutbetyg i årskurs 9 från en offentlig eller enskild huvudman.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2022

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt