Fysiska ingripanden och disciplinära åtgärder

En kartläggning i grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Skolverket har följt upp hur ofta som rektorer, lärare och övrig skolpersonal har ingripit fysiskt mot elever eller vidtagit disciplinära åtgärder under läsåret 2022/23. Vi har också undersökt hur de som arbetar i skolan upplever lagändringarna på området från augusti 2022.

Vår uppföljning visar bland annat att många rektorer, lärare och övrig skolpersonal upplever att lagändringarna har gjort det tydligare för dem när de får ingripa fysiskt mot elever.

Fysiska ingripanden har förekommit i samtliga undersökta skolformer, men i något större utsträckning i grundskolan och anpassade grundskolan jämfört med i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan. Även förekomsten av disciplinära åtgärder skiljer sig något mellan skolformerna. Att rektor beslutar att tillfälligt omplacera en elev inom skolenheten har till exempel förekommit i större utsträckning i grundskolan. Gemensamt för de undersökta skolformerna är däremot att den absoluta merparten av rektorerna svarar att de inte har beslutat om tillfällig placering utanför den egna skolenheten under läsåret. Rapporten har gjorts på uppdrag av regeringen.

Skolverkets uppföljning är en del av regeringsuppdraget Trygghet och studiero. I uppdraget ingick också att informera om lagstiftningen och ta fram stöd för skolans personal när det gäller vilka befogenheter och vilket ansvar de har att agera i svåra situationer. I Skolverkets regeringsredovisning av uppdraget beskrivs dessa delar mer ingående. Läs Trygghet och studiero.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2023

Serie: Rapporter

Bilagor:

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt