Statistik över utbildningsresultat och Skolverkets ansvarsområde gällande de integrationspolitiska målen

Uppdragsredovisning av statistik över utbildningsresultat och Skolverkets ansvarsområde gällande de integrationspolitiska målen givet i regleringsbrev för Skolverket för budgetåret 2006.

Skolverket fick i regleringsbrevet uppdraget att senast den 1 februari 2006 göra statistik tillgänglig över utbildningsresultat inom verksamhetsområdena barn- och ungdomsutbildning samt vuxnas lärande för föregående läsår. I redovisningen ingår resultat inom Skolverkets ansvarområde gällande de integrationspolitiska målen som presenteras i budgetpropositionen för 2006 (prop.2005/06:1). Skolverket ska därmed möjliggöra en uppföljning av de indikatorer som fastställt på området samt en jämförelse mellan de tre senaste åren.

Redovisningen av de integrationspolitiska målen inom utbildning visar att andelen elever med utländsk bakgrund som lämnar grundskolan med fullständiga betyg har minskat marginellt med 0,6 procentenheter de tre senaste åren. Läsåret 04/05 lämnade sex av tio elever med utländsk bakgrund årskurs 9 med fullständiga betyg.

Andelen elever med utländsk bakgrund som efter fyra år lämnar gymnasieskolan med slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program har ökat med 2,8 procentenheter under de tre senaste åren. Läsåret 04/05 lämnade tre fjärdedelar av eleverna med utländsk bakgrund gymnasieskolan med slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2006

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2006:352

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt