Skillnaden mellan provresultat och betyg i grundskolan

Redovisning av uppdrag om relationen mellan provresultat på nationella prov och betyg i grundskolans årskurs 6 och årskurs 9 läsåret 2014/15.

Majoriteten av eleverna i både årskurs 6 och årskurs 9 fick samma ämnesbetyg som provbetyg. Resultaten visar att skillnaderna mellan ämnesbetyg och provbetyg varierar mellan skolenheterna både när det gäller årskurs 6 och årskurs 9. Stora avvikelser på en skolenhet och små på en annan tyder på att det kan finnas olika synsätt på grunderna för betygsättningen. Statistiken visar att det finns ett samband mellan att sätta högre ämnesbetyg än provbetyg i årskurs 6 och 9 inom ämnena matematik, engelska och svenska på skolenheter i allmänhet.
De nationella proven i engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk samt ett av proven i ämnena biologi, fysik och kemi är sen tidigare obligatoriska för läraren att använda i årskurs 9. Våren 2013 blev de nationella proven även obligatoriska för läraren att använda i årskurs 6 tillsammans med ett av proven i ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap i både årskurs 6 och 9. De nationella provens huvudsyfte är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning, samt ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven nås på skolenhetsnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. Proven i naturorienterande och samhällsorienterande ämnen i årskurs 6 var läsåret 2014/15 frivilliga för skolorna att använda och från och med läsåret 2015/16 erbjuds inte längre nationella prov i dessa ämnen.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2016

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2016:00318

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt