Uppdrag om utvärdering av de nationella skolutvecklingsprogrammen

Redovisning av uppdraget att utvärdera de nationella skolutvecklingsprogrammen givet i särskild ordning, U2015/03844/S. 6 bilagor

Skolverket fick den 9 juli 2015 i uppdrag av regeringen att ta fram och genomföra nationella skolutvecklingsprogram som riktar sig till huvudmän och skolor. I uppdraget ingår att utvärdera programmen avseende åren 2016 och 2017. I utvärderingen ska även en utvärdering av IT-kompetensutvecklingsinsatserna ingå. Denna omfattar två av insatserna inom programmet Digitalisering, Undervisning och lärande med digitala verktyg och Leda digitalisering.

Skolverket har anlitat SCB för att genomföra en enkätundersökning. Skolverket har därutöver anlitat Ramböll Management AB för att genomföra två intervjuundersökningar. Undersökningarna har genomförts under hösten 2017.

Vid tidpunkten för genomförandet av utvärderingen av de nationella skolutvecklingsprogrammen, kände drygt hälften av alla respondenter till de nationella skolutvecklingsprogrammen. I vilken utsträckning de olika yrkeskategorierna deltagit i insatserna varierar. Den insats flest rektorer och lärare har deltagit i är Läslyftet. Det är också en av de vanligaste insatserna för annan pedagogisk personal att delta i. Den skolutvecklingsinsats som flest känner till att de kommer att delta i framöver är Undervisning och lärande med digitala verktyg. En majoritet av rektorerna och lärarna anger att deltagandet har bidragit till ökade lärdomar och insikter. Deltagandet i insatserna utgår ofta från ett kartlagt behov av kompetensutveckling. Samtidigt tycks de organisatoriska förutsättningarna, i form av tid och resurser, som behövs för att delta i insatserna saknas i stor utsträckning.

Kännedomen om insatsen Undervisning och lärande med digitala verktyg är något högre bland rektorer jämfört med lärare och annan pedagogisk personal. Annan pedagogisk personal har deltagit i störst utsträckning. Det är vanligt att deltagandet i insatsen baseras på ett kartlagt behov av kompetensutveckling. Att denna insats kom först i slutet av 2016 och kompletterades under 2017 tycks ha försämrat skolornas förutsättningar att planera ett deltagande i insatsen i tillräckligt god tid inför att läroplansförändringarna träder i kraft.

De tidsmässiga förutsättningarna att delta i denna insats tycks ha saknats under deltagandet. Deltagarna uppfattar att insatsen som helhet har en hög relevans för att utveckla lärare och annan pedagogisk personals generella digitala kompetens. Över hälften av lärarna upplever att insatsen bidragit till ökade lärdomar och insikter. Likaså att den har bidragit till att utveckla deras undervisning.


De flesta av våra publikationer går att ladda ner som pdf. Ett fåtal publikationer går även att beställa tryckta. De har en knapp med texten ”Lägg i varukorgen”.


Kontakt

Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice:

Telefon: 08-527 334 34
E-post: publikationsorder@skolverket.se

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.


En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på knappen "Varukorg" längst ner på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp en ny sida där du fyller i fakturerings- och leveransuppgifter. När du fyllt i dina uppgifter klickar du på knappen ”Skicka beställning”.

Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor kommer direkt från vår leverantör ISY Distribution AB. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas som brev . Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt