Redovisning av uppdrag om utökad undervisningstid i lågstadiet

Skolverket har under 2023 haft i uppdrag att lämna förslag på, och förbereda, en utökning av undervisningstiden med 178 timmar i lågstadiet i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan. Utökningen ska främst gälla ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik.

I arbetet med uppdraget har Skolverket inhämtat kunskaper och synpunkter genom samtal med skolledning, lärare och elever på referensskolor och i samråd med forskare, övriga skolmyndigheter och andra intressenter på skolområdet. Även litteratursökningar har genomförts.

Skolverket föreslår att den största utökningen av undervisningstiden ska ske i svenskämnena. Forskning indikerar att grundläggande kunskaper i läsning och skrivande är av avgörande betydelse för en elevs fortsatta skolgång och betonar vikten av att dessa kunskaper utvecklas tidigt.

Matematik får i förslaget en mindre utökning än svenskämnena eftersom ämnet under en tioårsperiod fått stora utökningar av undervisningstiden utan att elevers resultatutveckling visar på förbättring inom ämnet.

Förslagen för anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan följer i stort principerna för utökningen i grundskolan men avviker i de fall det är motiverat utifrån skolformernas särskilda förutsättningar.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2023

Serie: Regeringsuppdrag

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt